Får vi din stemme i år ?

Uansett hvilken partitilhøriget velgerne har så er de aller fleste enige om at helse er en prioritet for dem,-samtidig ser vi at det har vært en nedbygging i helsetjenester de siste årene.

Det er stadig tilstandsrapporter som viser et helsevesen langt under pari,-og med politikere som til tross for alle varsko fra pasienter,-ansatte og pårørende ikke innser at det trengs grep så er det ingen grunn til å tro at ting vil bedre seg.

At det er mye som er bra er helt riktig,-at det norske helsevesen fungerer for noen er et faktum,-men det hjelper ikke alle de som ikke får rett hjelp til rett tid.

Man skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer en selv,-og når jeg ser at undersøkelser viser at opptil 80% av befolkningen tror at vi alle får samme hjelp uansett hvor vi bor eller hvilken status vi har så blir jeg skremt.

En skikkelig realitetsorientering er på sin plass !

Idag har Norge Europas lengste helsekøer,-politikerene påstår at helsekøene har blitt kortere men sannheten er at de plasserer pasienter i ulike kategorier og setter nye merkelapper på de,-faktum er at det ikke er flere som blir behandlet.

Vi har den største andelen på uføretrygd,-vitnesbyrd fra uføretrygdede selv viser at feil behandling,-lang ventetid på behandling og mangel på habilitering og rehabilitering har bidratt til at en del har endt opp som arbeidsuføre.

Mange som er uføre ønsker også å jobbe noe,-men vi har et så tunggrodd system med så mye byråkrati at det er nærmest umulig uten at det vil straffe seg for den enkelte.

Og apropos byråkrati og latterlige regler,-visste du at selv pasienter med amputerte lemmer regelmessig må fremvise en legeerklæring på at de fremdels mangler en kroppsdel og at deres tjenestebehov derfor er det samme ?

Eldreomsorgen er et kapittel i helsevesenet som går på lykke og fromme,-med en god dose flaks og fantastiske ansatte er det mange som får et tilbud de er fornøyd med,-men for mange er også eldreomsorgen en katastrofe.

I noen kommuner er det så få sykehjemsplasser tilgjengelige at selv pre-terminale ikke får plass,-og avslaget begrunnes med at de ikke er syke nok.

Er det fordi det ikke ville ta seg ut om man svarte ærlig og så at vi har hverken penger eller plasser til å ta vare på våre eldre i denne kommunen ?

Kreftomsorgen er et godt bevis på vårt todelte helsevesen hvor det er slik at de med god økonomi og store ressurser har en større overlevelsesrate enn andre,-og at det er beslutningsforum bestående av økonomifokuserte direktører som skal bestemme hvem som får livsforlengende medisin er en skam.

Nå har de vist seg i riktig valgkammodus og sagt ja til Kadcyla noen fattige uker før valget etter at prisen ble senket symbolsk med noen få prosent,-det er neppe tilfeldig.

Her i Østfold har vi et nybygget sykehus med et akuttmotak som har overbelegg på 100% og ikke en gang plass til egen administrasjon,-men helseministeren er storfornøyd etter å ha møtt LEDELSEN,-de ansatte har ikke fått ordet.

Rusomsorgen er et eksempel på at samhandlingsreformen lett kan omdøpes til mishandlingsreformen,-det finnes ikke samhandling og mange rusbrukere blir kasteballer i et system som ikke helt vet hvor de skal plasseres eller hvem som skal ha ansvaret.

Det brukes enorme summer på avrusning bare for å sende pasienten tilbake til en kommunal bolig i et belastet miljø uten godt ettervern,- sosiale tiltak eller tilbud.

Mange som rammes av narkomani har i langt tid slitt psykisk,-vært utsatt for traumer eller rett og slett ikke fått behandling for en diagnose som ikke engang har blitt stillt.

En pasient jeg snakket med fortalte at hans vendepunkt var når en lege hadde sagt til han"Du er ikke egentlig narkoman,-du selvmedisinerer uten kompetanse fordi helsevesenet ikke ga deg rett hjelp"

Jeg har selv uttalige ganger hatt kontakt med akutt psykiatrisk helsetjeneste når pasienter har fortalt at de har selvmordstanker eller de åpenbart er på vei inn i en psykose,-og det er litt tragikomisk at dersom man ønsker å ta sitt eget liv blir man bedt om å tenke på noe annet og så kan man få time hos en psykolog innen seks måneder ?

Det koster samfunnet langt mer å la pasienter gå ubehandlet og udiagnostisert enn å rett og slett investere i et løft slik at vi kan få en frisk og fungerende befolkning.

Det er faktisk VI som er Norges nasjonalformue,-og de økonomistyrte politikere og ledere burde forlengst ha innsett at en frisk befolkning faktisk genererer penger til staten.

Det er allerede satt av tusen milliarder til veiprosjekter uten at noen lurer på hvor vi skal ta pengene fra eller bekymrer seg over oljefondet vårt,-hvorfor blir det da ramaskrik når noen ønsker å bruke noen få milliarder på et helseløft ?

Vi har pengene,-vi vet et løft vil gange samfunnet økonomisk,-det er viljen det står på.

Hvis helse er viktig for deg,-ja så gi oss din stemme i år !

 

Bent Høie,-er du blind og døv ?

Sarte sjeler er herved advart,-for nå har jeg ruget på dette raseriet i over et døgn !

Nyhetsbildet lokalt i Østfold har vært preget av Kalnes Sykehus.

Det har vært flere artikler om hvor underdimensjonert Kalnes er,-det har blitt delt mange historier i sosiale medier fra pasienter som har opplevd  å vente fjorten timer på akutten,-eldre demente som har blitt sendt hjem klokken tre på natten,-avdelinger som er så underbemannet at pasienter ikke har fått tilstrekkelig hjelp til hverken stell,-skift eller toalettbesøk.

Tillitsvalgte på Kalnes rapporterer at akkuttmottaket ofte har et overbelegg på 100 % fordi de ikke har kapasitet til å sende pasientene videre i systemet.

En pasient i tyveårene som er rullestolbruker fortalte meg hvordan hun hadde sittet våt av oppkast i sengen og ventet to timer på hjelp til vask og skift.

En mor fortalte om en datter som etter to ukers opphold hadde tapt så mye vekt og fått så redusert allmenntilstand at videre rehabilitering måtte utsettes.

Den samme pasienten hadde tryglet ansatte om å evt trille henne til kiosken så hun kunne kjøpe mat som var spiselig for henne da hun hadde en diagnose som krever spesialkost,-noe Kalnes ikke kunne tilby.

Pårørende tok med mat hver gang de var på besøk,-noe som er under enhver kritikk.

I mitt daglige virke hører jeg naturligvis også om triste opplevelser fra Kalnes.

Det alle historiene har felles er en beskrivelse av fortvilte ansatte som nesten med gråten i halsen beklager og beklager overfor pasientene sine.

Selvsagt er det også mange som opplever rask og god behandling,-den mengden sykehuset Er dimensjonert for,-det er det katastrofale overbelegget som rammer mange pasienter hardt,-og også ansatte.

Det er så soleklart og tydelig og har vært det i lang tid,-man skulle tro det fantes et snev av vilje til å forsøke å rette på forholdene ?

Så kommer altså artikkelen om Bent Høies besøk på Kalnes....han OPPLEVER ikke sykehuset som underdimensjonert !!

Takk for at ikke han selv er ansatt i helsevesenet for noe klinisk blikk har han absolutt ikke,-jeg tviler på at han i det hele tatt har gangsyn.

Pasienter og pårørende blir stuet sammen i et sykehus hvor det knapt er kontorplasser til administrasjonen,-men Høie mener det vil gå seg til ??

Hvordan pokker skal DET gå seg til ?

Fra dag EN var det korridorpasienter på Kalnes,-om dette skal gå seg til Bent Høye så må vel Østfold rammes av en epidemi som reduserer antall Østfoldinger med flerfoldige tusen ?

Det er ikke engang satt av penger til hverken utvidelse av akuttmottak eller administrasjonsbygg,-administrasjonen sitter i et leiet lokale fem kilometer unna sykehuset.

Jeg er så møkkalei av at de som kjenner til realitetene,-de som trår i sine slitte tresko i dette kaoset,-de som beklager og kompenserer på egen bekostning aldri blir hørt !

Bare det alene er grunn nok til å engasjere seg i Helsepartiet,-støtte Helsepartiet og STEMME på helsepartiet.

Vi vil snu hele pyramiden på hodet,-vi sparker oppover !

Vi vil avvikle helseforetaksmodellen og plassere makten og tilliten der den hører hjemme,-nemlig på gulvet blant de som forsøker å fremme kompetanse,-omsorg og menneskverd !

Det Bent Høie demonstrerer her er en kronisk lidelse mange politikere lider kraftig av,-selektivt syn og hørsel !

SKAM DERE !

 

 

 

 

 

 

Møt Hans Omberg !

Gjennom Helsepartiet har jeg møtt utrolig mange spennende mennesker,-og alle har et utrolig engasjement !

Det kjennes virkelig ut som om et Helseparti er noe mange har ventet på,-og uavhengig av politisk ståsted er de aller fleste enige om at helse faktisk er noe av det vi synes er viktigst.

Nå vil jeg presentere dere for en av dem,-nemlig Hans Omberg fra Fredrikstad.

Han har i mange år vært svært engasjert i MS saken,-han er også rammet av MS selv og har stor kunnskap om hvordan helsenorge oppleves for MS pasienter.

Han har skrevet mange innlegg om temaet,-og her er et av dem !

"Tilbud om rehabilitering i varmere strøk er trenert i 17 år !

Vi har kun to spesialiserte rehabiliteringssteder for MS i Norge. Det er MS senteret i Hakadal og Eiksåsen, Lørenskog. Hakadal har kapasitet til 29 pasienter,- Eiksåsen til 20.

Om vi regner 3 uker opphold i 47 uker klaret Hakadal 454 pasienter årlig og Eiksåsen klarer 313. Det betyr at det spesialiserte tilbudet kun kan gi ett opphold til 767 pasienter i året !

Det er i dag over 11000 med MS i Norge - og vi har over 350 nye hvert år. Det er selvsagt mange tilbud på rehabilitering,- men forståelsen for MS er meget variabel. Jeg har selv MS og er meget takknemlig for at Helsepartiet har tatt opp ønske om flere rehabiliteringssteder i sitt program. Det trengs større press fra flere hold for å få til dette.

Rehabilitering og habilitering bør være en logisk selvfølge,- for at de som har MS skal ha en bedre livskvalitet. Det er positivt for pasienten og pårørende. Samfunnsøkonomisk er det en helt annet utgift å holde folk friskere. Behandlingsstedene som nevnt over klarer altså ikke engang å gi et tilbud til halvparten av nydiagnostiserte. Diagnosegruppen har mange variabler, vi sier vel at alle har hver sin MS. Den gruppen som kan ha nytte av stamcellebehandling er ikke så stor, -men jeg unner alle,- om de får et bedre liv,- å kunne få denne behandlingen.

Vi har en gruppe som har varmetoleranse og som har stor effekt av behandling i varmere strøk,- både fysisk og psykisk. Saken er at tilbudet er trenert i 17 år ! I noen år har jeg arbeidet for å få godkjent MS diagnosen for behandlingsreiser til utlandet. Etter en del undersøkelser laget jeg en rapport i 2015, -på den politiske og byråkratiske behandlingen. Denne ble levert Helsedepartementet i juni 2016. Sammen med den hadde jeg samlet 2393 underskrifter som understøttet kravet om behandlingsreiser til utlandet.

Det er også etablert en Facebook side hvor de som har MS - og er av de som ønsker rehabilitering i utlandet er samlet. I dag er det 1052 medlemmer her. På Facebook siden "Behandlingsreiser til utlandet for MS - Nå" ligger min rapport som alle kan lese. Regjeringsplattformen av 2013 har i sin målsetning å opprette bedre rehabilitering for MS, men de har ikke klart dette. Svarene jeg har fått har hele tiden vært en ny trenering og utsettelse av virkeliggjøring.

"En utvidelse av tilbudet vil bli vurdert i forbindelse med Prioriteringsmeldingen og Opptrappingsplan for rehabilitering" Nå har begge dokumentene kommet, men de smaker ikke av større gjennomføringsvilje. I tillegg er kostnadene nærmest halvert for et opphold i utlandet !! Det er tydelig for alle at det trengs et løft - men noen ser tydeligvis ikke det !"

Jeg har selv jobbet med MS pasienter og må nok si at det er liten tvil om at økonomi kan spille en stor rolle for den som har diagnosen.

Pasienter med store ressurser har bedre tilgang på anbefalt trening og fysioterapi,-de har bedre tilgang på hverdagsrehabilitering,-de har langt større muligheter til å prøve behandlinger og ikke minst velge å reise til varmere strøk.

Det er ganske horribelt å tenke på hvordan det må være for et menneske å vite at det å drive trening og habilitering i varmere vær kan gi bedre resultat av trening og habilitering,-mindre smerter og større livskvalitet og ikke minst muligheten til å leve selvstendig lengst mulig,-og så har man ikke nok penger...?

Hans setter ting på spissen på en måte som slår en litt i magen,-og selv om jeg kjenner til problematikken ble jeg alikevel opplyst på en helt ny måte.

Derfor har jeg invitert Hans til å dele sine slagkraftige meninger her på bloggen,-ta han godt imot :)

 

Helsepartiet om NAV

Helsepartiet har et stort kapittel om NAV i stortingsprogrammet,-her får du en liten smakebit.

HELSEPARTIET VIL:

Ha en kritisk gjennomgang av hele NAV-systemet:,- i hvilken grad opplever brukerne og de ansatte at NAV tjener sitt formål som velferdsyter og arbeidsplass?

At det skal være mye lettere for innbyggerne å få personlige møter med rådgivere når de har behov. NAV skal også være lettere tilgjengelig på telefon. For mange med store behov for hjelp er digitale tjenester en alvorlig utfordring. NAV er også ment å ha en viktig støtte- og omsorgsfunksjon. Dette krever personlig kontakt.

At innbyggerne skal slippe å dokumentere inntekt når de søke om sykepenger, dagpenger og andre inntekstbaserte ytelser. NAVs utbetalinger skal automatiseres på samme måten som trekkene gjør når innbyggerne skal betale for tjenester.

Fjerne New Public Management fra styringen av NAV. Denne tankegangen er til hinder for kvalitativt gode tjenester.

At ingen utbetalingssatser skal være lavere enn vedtatt SIFO- referansebudsjett.

Gi alle selvstendige rettigheter til å motta økonomisk støtte uavhengig av hva ektefelle / samboer tjener.

 Sørge for at økonomisk sosialhjelp skal være på et nivå man kan leve av, -det vil si å øke sosialhjelpen til laveste fattigdomssats på 101 000 kroner (OECD-skalaen)

Det skal ikke være eiendomsskatt på primærbolig hverken kommunalt eller statlig.

Hindre at barns inntekt fra småjobber (lommepenger) skal legges til foreldrenes inntekt og gå til fradrag ved utbetalinger.

At man innfører en nasjonal minstenorm for sosialhjelp til livsopphold (uten boutgifter) som prisjusteres hvert år. Denne normen må minimum tilsvare Statens institutt for forbruksforsknings standard for et nøkternt livsopphold.

Styrke innbyggernes rettigheter også når de mottar sosialstønad. NAV kan i dag kreve eiendeler solgt slik at klienten har en ?nøktern standard?. Dette kan falle svært uheldig ut når mottakere må selge egen bolig. I slike tilfeller må det tas hensyn til at kostnadene ved annen bolig totalt kan bli høyere enn dersom brukeren får beholde egen bolig. Dette er spesielt viktig for familier.

At det skal legges til rette for at arbeidsgivere ser en gevinst med å ansette personer som har helsemessige utfordringer ved at for eksempel arbeidsgiver mottar den uføres pensjon som kompensasjon for utgifter til lønn. Ved å motta ordinær lønn opptjenes nye pensjonsrettigheter. Arbeidsgiver vil dessuten ha mulighet til å søke fritak fra arbeidsgiverperioden ved sykdom.

Konsekvensutrede uførereformen. Ingen skulle tape på innføringen av reformen, -Helsepartiet vil sørge for at ingen faktisk gjør det.

At uføretrygd ligger på et nivå som hindrer fattigdom og at støtten til unge uføre og barnefamilier økes.

At minsteytelsene i folketrygden økes slik at folketrygden sikrer en inntekt man kan leve av.

Gjeninnføre utregningsmetode for uføretrygd som gjaldt før reformen inntrådte. Mange har tapt tusenvis på ny utregning.

Gjeninnføre barnetillegget på uføretrygd. Ny utregning som ble innført fra 1.1.2017 hvor man kun kan motta uføretrygd og barnetillegg tilsvarende 95 % av lønn før man ble syk, fører til at de med lav inntekt før de ble syke ikke vil motta eller få redusert, barnetillegg. Dette vil gå ut over barn av syke foreldre og bidra til barnefattigdom.

Sørge for en holdningsendring innad i NAV vedrørende uføre med hensyn til at mange uføre aldri vil komme tilbake til jobb nettopp fordi de har en sykdom, skade eller lyte.

Vil du lese hele kapittelet om NAV i vårt stortingsprogram kan du gjøre det her :

https://helsepartiet.no/wp-content/uploads/2017/03/Stortingsprogram-Helsepartiet-2017.pdf

helsepartiet.no

Visste du at du kan stemme hjemme ?

Alle med stemmerett som ikke fysisk kan oppsøke et stemmelokale på valgdagen kan forhåndsstemme hjemmefra !

Dette gjelder kun forhåndsstemming og man må søke innen 5 september.

De fleste kommuner har ingen formelle krav til søknad,-man kan ringe servicetorget i sin kommune og si at man ønsker å stemme hjemmefra og oppgi hvorfor man ikke kan oppsøke et valglokale på valgdagen,-dersom du må søke skriftlig er det bare å fylle ut et enkelt skjema med navn,-adresse og årsak til at man ønsker å stemme hjemmefra.

Du vil da bli oppringt av stemmemottakere som avtaler et tidspunkt de kan komme hjem til deg,-de har også med seg stemmesedler og det eneste du trenger er gyldig legitimasjon.

Det er lurt å være ute i god tid fordi stemmer som ikke kommer frem i tide på grunn av treg postgang blir ikke tatt med i valgresultatet,-har du avgitt forhåndsstemme innen 7 sept kan du være trygg på at stemmen din også rekker frem i tide.

Mer om forhåndsstemming finner du her : https://valg.no/valgene/stortingsvalget-2017/forhandstemme/

Hvor ditt nærmeste valglokale er finner du her : https://valg.no/valglokaler2/finn/

STEM HELSEPARTIET !

 

 

Helsepartiet vil ha dyrepoliti.

De aller fleste av oss er enige om at å plage,-torturere og drepe dyr unødig eller for underholdning er avskyelig,-men hva skjer når noen alikevel gjør det ?

Sannheten er at det skjer ikke så veldig mye,-det er ikke ressurser til å ivareta dyrs rettigheter på en god måte.

Når man varsler om dyremishandling så settes det opp mot annen alvorlig kriminalitet og alt for ofte blir derfor mishandling mot dyr nedprioritert av politi og myndigheter.

Det er nettopp derfor vi trenger et eget dyrepoliti med nødvendige ressurser til å avdekke,-etterforske og straffeforfølge kriminelle handlinger mot dyr.

I 2009 kom en lovendring som gjorde at helsepersonell kunne unntas taushetsplikt for å varsle om mishandling eller dårlig dyrehold,-det angår jo meg som er ansatt i hjemmetjenesten og kommer inn i menneskers hjem.

Hva skjer når man varsler ?

Det er fint lite,-det er varslede tilsyn,-lange byråkratiske prosesser for å vurdere tiltak og hvorvidt man skal iverksette tiltak.

Det er nok en av de negative sidene ved et slikt yrke,-at man ringer mattilsynet om et dyr i nød som lever under elendige forhold,-men det skjer ingenting,-og når et vedtak endelig kommer er det for sent.

Å varsle er ikke det samme som at det får konsekvenser,-det er ikke nok ressurser til det.

Helsepartiet vil ha et dyrepoliti med nok ressurser til å ivareta dyrevelferden og straffeforfølge de som ikke ivaretar dyrenes grunnleggende behov og/eller mishandler dyr.

Helsepartiet vil også avvikle pelsdyrnæringen og generellt jobbe for at alle dyr skal ha gode levevilkår og at kriminalitet mot dyr avdekkes og straffeforfølges.

 

 

 

 

 

Hvor skal vi ta pengene fra ?

MYTE:

Norge bruker nest mest på helse,-etter USA.

Neida !

 Lenge levde myten om at Norge brukte nesten mest på helse i hele verden. Men da sammenlignet man Norges to budsjetter (både det for reelle helseutgifter og det påfølgende budsjettet for «sosiale kostnader») med kun det første budsjettet som ble rapportert inn fra de fleste andre OECD-land. De norske tallene var det heller ikke justert for parametere for ulike lønnsforhold, der norske lønninger ligger høyt for alle sektorer. Innen helse går et sted mellom 80 og 90% av helseutgiftene til lønninger. Volumet av reelle helsetjenester som gjenstår er faktum svært lavt for Norge,- ikke høyt!

Norge kommer ulikt ut etter som man regner utgifter per hode eller utgifter av BNP.

OECD slo fast i rapport til helseministeren januar 2017 at Norge bruker mindre enn snittet i Vest-Europa på helse. Sosialøkonomen Jens Stoltenberg bør ha kjent disse sammenhengende gjennom åtte rødgrønne år. De så ingen grunn til å rette opp i feilen, kanskje fordi den ga dem argumenter til å fortsette helsesparingen?

Helse er en lønnsom investering. Hvert år dør mellom 4500 og 5000 personer av skader ved norske sykehus. Ethvert dødsfall er et stort tap, både personlig, for samfunnet og for økonomien. Mange hardt pressede ansatte får ikke den tid, mulighet eller tilrettelegging de behøver, for en best mulig ivaretakelse av hver enkelt pasient. Manglende investeringer i utstyr og medikamenter forhindrer effektiv behandling og nødvendig pleie.

Å sørge for bedre arbeidsforhold og redskaper til våre helseansatte, vil gi dem et bedre arbeidsmiljø. I tillegg til all lidelse, belastning og tap som ethvert dødsfall medfører for de pårørende, fører for tidlige dødsfall til store økonomiske tap for samfunnet. Å gi hver pasient den beste tilgjengelige behandling, så raskt som mulig, vil styrke og sikre både enkeltmennesket, pårørende, samfunnet og økonomien. Tallenes tale Norge har 8000 milliarder i oljefondet, og statsbudsjettet for 2017 er på ca. 1300 milliarder. Vi er på mange måter verdens rikeste land.

Helsepartiet mener at vi har råd til å bruke betydelig mer av BNP på helse. I dag ligger andelen på opp under 10 prosent, vi vil øke denne til om lag 12 prosent. I tillegg vil Helsepartiet sørge for å bevilge penger til sårt nødvendige oppgraderinger av bygg, maskiner, behandlinger, med mer. Det er anslått at en fullstendig modernisering vil koste kun 200 milliarder. Til sammenligning er kostnadene ved nasjonal transport-plan på 1000 milliarder kroner.

Et mer effektivt system Gjennom Helsepartiets modell til organisering og styring av helsetjenestene, med en sammenslåing av dagens to nivåer til ett, basert på fremtidens 11 fylker, (blant annet utprøvd og funnet svært effektiv gjennom Valencia-modellen i Spania), vil helse-Norge spare store summer. Innsparingene ved nedleggelser av de regionale helseforetakene alene, er enorme. En samordnet administrasjon og mindre målstyring vil frigi mange tusen byråkratstillinger. Tiden for en reell effektivisering og omlegging også innen denne sektoren er nå.

Pengene trengs til grunnleggende helsetjenester, heller enn til unødig og ressurskrevende byråkrati. Helsepartiet arbeider for en helsedemokratisering med mer folkelig innflytelse og færre nivåer med helsedirektø- rer. Her ligger det også et innsparingspotensiale. Ved bedre systemer og organisering, vil også behovet for konsulentinnkjøp minske. Riksrevisjonen kritiserte senest 31. mars statlige utgifter på 12 milliarder kroner til konsulentinnkjøp. Helsesektoren må kutte kostnader i denne enden, ikke hos pasienten. Nærhet sparer kroner Med et styrket helsetilbud der folk bor, kan vi bruke langt lavere summer til transport av pasienter. Spesielt gjelder dette våre nordligste fylker der avstandene er store og værforholdene barske. Samfunnsøkonomi NPM er til hinder for et overordnet fokus på langsiktig samfunnsøkonomi fremfor mer kortsiktig bedriftsøkonomi. Det regnes ikke på alternative kostnader ved for eksempel at folk venter lenge på nødvendig behandling.

Å vente på behandling kan også føre til ytterligere skader og unødvendig forverring av tilstanden, som kunne vært forhindret ved rask helsehjelp. Kostnadene blir synlige på NAVs budsjetter istedenfor i helsebudsjettet. Dårlige helsetjenester belaster også pårørende i stor grad. Pårørende står for omlag halvparten av den samlede omsorgen (verdi 38 mrd kr ref Pårørendealliansen) og de deltar i kampen for å få helsehjelp og støtte. Mange på- rørende blir selv sykmeldte og noen også uføretrygdede som en konsekvens. I en undersøkelse utført av Pårørendealliansen, svarer 74 % av pårørende at deres pårørenderolle har hatt negativ effekt på egen helse. Tilsvarende tall for pårørende til pasienter/bruker med sammensatte vansker, er 81%. Vi mangler beregninger på hvor mye dette koster samfunnet. NPM og målstyring er nedfelt i Stortingets finansreglement av 2003, og er til hinder for å regne alternative kostnader og innsparinger. Dette er en svært viktig grunn til å fjerne NPM i offentlig sektor, slik Sverige vedtok i 2016. Det samme har skjedd i Skottland

i 2004 og prof. Cristopher Hood (Oxford University) som regnes som en av mennene bak NPM, var med å avskaffe det han selv innførte pga dokumentert uegnethet. Oljefondet Helsepartiet ønsker alternative innretninger av Oljefondet, som vil gi avkastning både i form av økonomi og bedre tjenester til befolkningen. Investeringer i infrastruktur og miljøtiltak vil være aktuelle områder, og primært ønsker Helsepartiet å gå inn for investeringer i en økt tilgang til nødvendig helseinstitusjoner. Å investere i innbyggernes helse vil kaste av seg i form av en sterkere arbeidsstokk, høyere livskvalitet og et mer vitalt samfunn. I tillegg koster dårlige IT-systemer oss store ressurser i uegnede rutiner, vanskelig kommunikasjon, kompenserende tiltak og all den opprydding det krever.

Min tanke er at vi skal ikke ta pengene fra noe,-vi har dem og behøver bare å bruke dem klokere !

Hva tenker du ?

 

Vil du lære med meg ?

Jeg kan ikke prinsipprogrammet eller stortingsvalgsprogrammet utenat,-men jeg leser,-lærer og forbereder meg på valgkamp og spørsmål fra velgere.

Mange stiller spørsmål utifra flyers og brosjyrer de har sett,-men det er jo bare et bitte lite utdrag av våre visjoner.

For å kunne gjøre et informert valg må man jo lese seg igjennom programmet,-for mange er det mye og ikke så greit å lese alt på en gang og så gjøre seg opp en mening.

Derfor tenkte jeg nå de neste ukene å legge ut avsnitt fra prinsipprogram og stortingsvalgprogram og så kan vi ta det bit for bit !

Her får dere en liten smakebit av stortingsvalgprogrammet,-les,-tenk og gjerne spør !

"Liv og helse kommer først Helsepartiets hovedmål er store systemforbedringer i helse- og omsorgstjenestene !

I dette stortingsprogrammet går vi mer inn på andre samfunnsområder og deler av offentlig sektor, med forbedringspotensiale. Bevare lokalsykehus med akuttkirurgi og fødeavdelinger i hele landet Norge er et land med geografiske og værmessige utfordringer. Nedleggelsen av lokalsykehusene kan bety katastrofe for enkeltmennesker, og å legge ned akuttkirurgi og fødeavdelinger er praksis det samme som å legge ned akuttberedskap. Rettssikkerhet Helsepartiet vi sikre befolkningen rettssikkerhet i møte med ofentlige myndigheter. Mange lover, regler og forskrifter blir i praksis og for ofte, ikke fulgt. Ofentlige myndigheter begår dessverre stadig lovbrudd overfor innbyggerne. Innbyggernes rettsvern må derfor styrkes betraktelig. Helsepartiet vil ha et uavhengig menneskerettighetsombud som kan gå inn i enkeltsaker.

Norge skal bli en A-nasjon i menneskerettigheter. Pasientskadeerstatning Pasienter som blir skadet som en følge av feil behandling, eller manglende behandling, må sikres langt bedre muligheter for å få utbetalt erstatning enn i dag. Helsepartiet vil ha en bred gjennomgang og evaluering av pasientskadeordningen. Behovet for forbedringer er stort. Immunterapi og andre gjennombruddsbehandlinger Helsepartiet vi sørge for at alvorlig syke mennesker får de beste medisinene og vil blant annet sikre at kreftsyke, og andre som trenger det, får moderne immunterapi.

Beslutningsforum: Helsepartiet vil legge ned beslutningsforum, som er et udemokratisk og pasientfiendtlig organ, som mangler juridisk forankring og vedtak i Stortinget.

Varslervern Å varsle om kritikkverdige forhold er en stor belastning, dette er godt dokumentert. Modige varslere blir for ofte utsatt for gjengjeldelse fra sine arbeidsgivere, og svært mange tør av den grunn ikke å varsle. Demokratiet er avhengig av varslerne, for innbyggerne og skattebetalerne må vite hva som skjer i systemene. Det vil trolig alltid være feil og mangler, men de skal ikke skjules eller dekkes til i ofentlig sektor. Befolkningen, pressen og politikerne må vite hvordan det faktisk står til? på gulvet?. Derfor er varslere så viktige, og de må vernes om.

Helsepartiet går til valg på å fjerne lojalitetsplikten til alle ansatte i ofentlig sektor. I mange tilfeller er denne endog i strid med ytringsfriheten og fundamentale demokratiske prinsipper. Gjengjeldelser mot varslere må få langt større konsekvenser for arbeidsgivere/oppdragsgivere. Helsepersonell, politi og selvstendig næringsdrivende er ikke beskyttet mot gjengjeldelse i henhold til varslerloven. Helsepartiet vil sikre juridisk beskyttelse for alle"

"Helsesektoren - en sparesektor De siste årenes to prioriteringsrapportene er et utslag av under- og feilfinansieringen av helsetjenestene; fordi helsesektoren er blitt en sparesektor bites hestene ved krybben. Behovet for retningslinjer øker. Det verken skal eller bør være påkrevet å sette svake grupper opp mot hverandre fordi vi som samfunn prioriterer blant annet 1000 milliarder til vei de neste 12 årene, fremfor å sikre helsesektoren. Vi har nok til alle, med en bedre organisering, systemkutt og noe økt finansiering."

Menneskeverdet er ukrenkelig Helsepartiet går til valg på at menneskeverdet er ukrenkelig, også i praksis. Eldre og barn, syke og friske, funksjonsnedsatte, rusavhengige, smertepasienter og kreftpasienter -og alle andre mennesker- er like mye verd. Innbyggerne betaler skatt etter evne, og disse innbetalingene er knyttet opp til en samfunnskontrakt om at vi skal få hjelp etter behov. Etter foretaksreformen ser vi en forsøksvis nedskalering av statens gjenytelser, spesielt innen eldreomsorgen og der kreftspredningspasienter i dag ikke får immunterapi når tilsvarende pasientgrupper i nesten alle andre europeiske land får det.

Myte 1: Helse er et umettelig sluk Helse er ikke et umettelig sluk. Befolkningens behov for helsetjenester er begrenset, om enn i stadig endring. Dersom behovet for investeringer i helse Norge synes ?umettelig? er dette i stor grad et utslag av etterslep og tidligere, manglende vilje til å investere i folks liv og helse. Nederland hadde en av Europas lengste helsekøer. Ved økt og endret finansiering viste det seg selvsagt at køene forsvant når folk fikk nødvendig behandling. Det oppsto ikke spontant enorme mengder av KOLS, kreft eller kronikere. En viss økning i enkelte behandlinger var det, men i det store og det hele viste det seg at befolkningens sykdomsbyrde var uendret. Å benytte helsetjenester er ikke så fristende at det er noe folk gjør dersom de ikke opplever et reelt behov. Folk blir friskere, ikke sykere, av gode helsetjenester. I Norge har frykten for overforbruk av helsetjenester vært stor. Det synes som om tanken har vært at «ved å begrense tilbudet kan vi redusere etterspørselen.» Dette er ikke tilfelle, det som skjer er at køene vokser og tilliten og tryggheten forsvinner. Utryggheten vises blant annet ved at stadig flere betaler for privat helseforsikring.

Myte 2: Eldre vil bo hjemme så lenge som mulig Det er usikkert hvilket grunnlag denne myten er basert på, men faktum er at politikere og helsebyråkrater stadig gjentar denne myten uten å vise til kilder eller undersø- kelser som kan bekrefte påstanden. Helsepartiet ønsker å ettergå kildene for denne forestillingen. Det er selvsagt at alle mennesker vil bo hjemme i egen bolig dersom dette oppleves som trygt og forsvarlig. Når dette ikke er tilfelle er det behov for andre og diferensierte boformer. Helsepartiet mener at terskelen for å få sykehjemsplass er altfor høy.

Myte 3: Norge har verdens beste helsevesen «Helsevesenet» består av svært mange ulike deler ? som en storfamilie der de ulike familiemedlemmene er under en felles administrasjon. De ulike delene er i svært forskjellig forfatning. Noen deler av helsetjenesten har det ganske bra (bla. ledernivåer, byråkrati og adm). Andre deler er kuttet til beinet og lever på fattigkassa. Norge gjør det bra på en del, internasjonale parametere ved kartlegging av noen deler av helsetjenesten. Vi har f. eks høy legetetthet ? men justert for demografi og topografi er ikke tilgjengeligheten så god i Norge likevel. Tvert imot er tilgangen på spesialisthelsetjenester (sykehus) en av de aller dårligste i hele Europa. Norge har en av de lengste sykehuskøene, og ministerens skryt av kø-kutt viser seg at mer sannsynlig skyldes manipulering.

Dette er en liten bit,-hva tenker du om det du har lest så langt ?

 

Varsko fra akutten !

Denne meldingen fikk jeg fra en fortvilet pasient som opplevde å vente hele 14 timer på Kalnes akuttmottak.

"Jeg fikk ved et uhell alt for lavt stoffskifte og en akutt struma med påfølgende høyt blodtrykk. Ble sendt rett til akuttmottaket pga følelsen av å ikke få puste og problemer ved å spise. Strumaet gikk innover i halsen og jeg var redd og hadde et stort ubehag. Jeg kom til akuttmottaket på ettermiddagen og var ferdig 0300 ca på natten. Tre leger hadde vakt og mange var mye sykere enn meg. De må jo prioritere pasienter etter alvorlighetsgrad det forstår jeg. Men når mennesker sitter og skriker av smerte på venterommet og ikke får smertestillende før etter lang tid er det fælt å høre. Jeg fikk ikke hjelp før jeg brøt sammen midt på natten. En gammel mann på rundt 80 -90 år ble sendt hjem kl 0200 da de ikke hadde en seng til ham. Jeg takket nei til seng så noen andre kunne få den. Når jeg til slutt endelig fikk hjelp av en kvinnelig lege var hun helt fortvilt. Hun beklaget på det sterkeste at akuttmottaket sin kapasitet var sprengt. Hun ba meg om å være så snill og dele hendelsen på Facebook og avisene i desperasjon som hun sa. I løpet av de ca 14 timene jeg var der sprang legene att og fram med joggesko. Akuttmottaket på Kalnes har alt for liten kapasitet. Det skulle vært mange flere undersøkelsesrom og senger. Og viktigst av alt nok leger på vakt så helsehjelpen vi skal motta er forsvarlig. Det er den ikke nå. Mvh Rigmor Olsen Martinsen"

Hvordan i all verden har det blitt så ille ?

Noen ganger lurer jeg på om de ansvarlige stirrer seg blinde på budsjett og tall,-har de sett seg så blinde på økonomistyring at de ikke lenger ser pasientene eller ansatte ?

Det er ikke bare pasientene som blir uforsvarlig behandlet,-de ansatte lider like mye av underkapasitet.

En arbeidshverdag som er preget av stress,-uoppnåelige mål og masse skyld fordi man selvsagt innser at det ikke er mulig å gi den omsorgen man vet pasienten trenger og fortjener.

Frykten for å gjøre en fatal feil er vond å bære på en sliten og stresset rygg,-men sånn har det blitt,-det er hverdagen for mange.

Frustrasjonen til Rigmor har vært postet på facebook og delt mange ganger og noen kan kanskje påpeke at det var jo i April,-det er en stund siden.

Da tenker jeg at det er veldig relevant at det er en stund siden fordi det er akkurat like ille nå !

Sommeren har vært preget av lignende historier fra Kalnes både når det gjelder akutten og sengeposter,-det fortelles om ansatte som gråter på vakt,-ikke rekker hverken mat eller toalett-pauser.

Pasienter forteller om uverdig behandling som følge av alt for lav bemanning og for stor arbeidsmengde på den enkelte ansatte.

Helsepartiet vil jobbe for å få en helt annen hverdag preget av verdighet,-omsorg og respekt for både pasienter,-ansatte og pårørende !

https://helsepartiet.no/prinsipprogram/

 

 

 

 

 

 

Litt personlig

Idag spurte en kollega meg om jeg hadde fått noen reaksjoner i forholdt til at jeg er aktiv i helsepartiet samtidig som jeg også jobber i helsevesenet.

Det er noe jeg har tenkt mye på i lang tid,-for selv er jeg voldsomt stolt av den jobben både jeg og mine kolleger i hjemmetjenesten gjør hver eneste dag.

Det er en uskrevet regel om at man er lojal mot arbeidsgiver når man jobber i helsevesenet,-man "rakker" ikke ned på sine egne.

Nå er det sånn at jeg vet jo at årsaken til de problemstillingene vi har er ikke vår nærmeste leder eller sjef,-de gjør jobben sin så godt de kan og også de er underlagt rammer som ikke nødvendigvis alltid er til hverken pasienters eller ansattes beste.

Jeg svarte henne at når jeg har uttalt meg om min arbeidsplass så har det vært i positive ordelag og om jeg skulle begitt meg ut på en heksejakt så er det jo den fjotten i en dyr dress på et kontor langt unna som aldri har vært i pleien men som alikevel har lagt lista jeg vil ha tak i.

År etter år er det sommerstengt på avdelinger og poliklinikker,-facebook svømmer over av innlegg om uverdig behandling,-lange ventetider og lite tilgjengelige helsetjenester.

Selv har jeg fått mange henvendelser fra mennesker som har vært på Kalnes,-enten som innlagt eller i akuttmottak.

En forteller om en ventetid på fjorten timer for alvorlig syke pasienter hvor de ansatte fortvilet forsøker å rettferdigjøre ventetiden med at de er underbemannet og ikke har kapasitet,-pasienter som venter i to timer på å få hjelp til å komme på toalettet eller få skiftet ut tøy som er nedsølt av oppkast.

Ansatte har ikke tid til hverken matpauser eller toalettbesøk,-de er i en situasjon med alle odds mot seg med tanke på at de skal foreta gode kliniske vurderinger og ta avgjørelser som kan gjøre forskjell på liv eller død.

Selv verdens beste pleier kan bli et grinete stresset troll når magen er tom og blæren full mens hodet raser i stresståke,-selv med stålvilje kan man ikke alltid holde fasaden overfor pasienter.

Det er ikke alle som sover godt selv etter en svært hektisk vakt.

Vi ønsker å gjøre en så god jobb at vi kan gå hjem med lett hjerte vel vitende om at vi har gjort det vi kan for mennesker i en sårbar situasjon.

Vil man oppnå god pasientomsorg må man faktisk også vektlegge god ansattomsorg,-en ansatt som har det bra gjør en bedre jobb.

Når man er presset til det ytterste kan man lett begå feil,-og vi vet meget vel hvem som må bære den skylden,-det er ikke en med dyr dress på et kontor langt unna i alle fall !

Jeg synes det er viktig å gjøre noe drastisk for å endre dagens helsevesen av hensyn til pasienter,-ansatte og ikke minst samfunnsøkonomien,-IKKE for å svartmale eller rakke ned på noen.

De ansatte i dagens helsevesen kan ikke bære alle manglene i driften på egen rygg,-ikke er det rimelig heller,-for det er vitterlig ikke vi som har de gylne fallskjermene.

STEM HELSEPARTIET !

 

 

 

 

 

 

 

Kan pårørende gå til streik ?

 

Idag leste jeg en artikkel i Varden lokalavis om en fortvilet pårørende som ikke fikk sykehjemsplass til sin far.

En nitti år gammel mann med kols grad fire,-vann i lungene med påfølgende komplikasjoner som levde alene.

Han er fryktelig plaget med engstelse over egen situasjon som naturligvis medfører at han ringer både familie og pårørende døgnet rundt,-det eneste han ønsker seg er å kunne hvile i tryggheten ved å ha noen nær.

Det som provoserte meg mest med artikkelen var at avslaget er begrunnet med at han ikke oppfyller kriteriene ?!?

Noen ganger tenker jeg at mange er ekstremt arrogante når det kommer til de eldre,-som om de ikke skulle være redde for å dø ?

Å leve med en slik diagnose med alle komplikasjonene det innebærer i det daglige liv er ren tortur,-men det oppfyller ikke kriteriene for å få riktig omsorg i livets siste fase.

En annen eldre dame i Alta har fått beskjed om å reise hjem etter korttidsopphold på sykehjemmet etter et lengre tids sykehusopphold,-hun er livredd for hvordan det skal gå med henne hjemme alene.

Hun har hjerteproblemer,-føler seg svak,-tungpusten og redd,-den gamle kroppen er kraftløs men må alikevel bruke så mye krefter på å være redd.

Hjemmet hennes som hun har dekorert og møblert gjennom mange år må ommøbleres for å få plass til sykeseng i stuen og andre hjelpemidler,-det finnes ikke plass (hjerterom ) for henne noe sted,-hun skal overlates til seg selv mot sin vilje.

Det er mange slike historier om eldre som i desperasjon kontakter medier og trygler om hjelp,-bare det er skammelig i rike Norge,-verdens "beste" land.

Nå har det vært mye rabalder om eldrebølgen i mange mange år,-men kapasiteten har ikke blitt større ?

Kan det være en bekreftelse på at alt vi har hørt om å "Få eldreomsorgen til å skinne" bare var en valgbløff ?

Er det noe som glitrer her ?

Det må i tilfelle være riktig omsorg til eldre som glitrer med sitt fravær...

Hvorfor er systemet så kynisk ?

Jo,-fordi de vet at pårørende ikke er det,-de vet at til tross for barn,-familie og jobb så er det svært få som avviser sine eldres behov,-men ofte er kampen om en sykehjemsplass ikke bare en kamp om omsorg for sine eldre familiemedlemmer,-det er også en kamp for å kunne dra på ferie uten å være redd,-å kunne sove godt om natten uten å være redd,-å kunne prioritere også sitt eget liv og små barn uten et hav av skyld.

Vi har et visst antall sykedager vi kan ta når vi har barn som er syke,-men det ansvaret som følger det å ha en forelder som er aleneboende,-syk og dement,-nei det er det ikke så mye rom for for en vanlig arbeidstaker,-ja så får man litt skyld overfor arbeidsgiver også.

Jeg hadde en svigerfar som levde alene hjemme,-dement med afasi og med stor falltendens.

Hjemmetjenesten var innom uttallige ganger for å hjelpe ham opp,-og vi var også svært involvert i både pleie og daglig liv.

En kveld observerte hjemmetjenesten at han virket så syk at de ville kontakte lege.

Jeg var høygravid og alene med tre små barn ettersom min bedre halvdel var utenlands,-men jeg satt ungene i bilen og kjørte ut og var tilstede da legen rekvirerte ambulanse og forsikret meg om at min svigerfar ville bli godt ivaretatt og helt sikkert innlagt med tanke på både alder og diagnoser.

Litt over midnatt ringte telefonen fra legevakten,-de skulle sende ham hjem og jeg var eneste pårørende tilgjengelig,-så de ville informere meg om at jeg måtte møte ham ved leiligheten dersom han ikke kom seg inn på egenhånd !

Jeg forsøkte å forklare at jeg ikke hadde mulighet og at jeg mente det var svært uforsvarlig å sende en dement og syk mann hjem midt på natten,-uten klær midtvinters,-men de hadde allerede bestillt taxi !

Han hadde fått resept på antibiotika,-så da var jo de ferdige med pasienten de...

Takket være svangerskapshormoner skrek jeg at jeg ville ha navnet på legen som mente han kunne sendes alene hjem i taxi midt på natten,-for jeg skulle sannelig ringe politiet og anmelde dem for grov uforstand i tjenesten og sikkert en del andre fæle ting jeg har glemt med overlegg...

Etter noen minutter ringte legevakten tilbake,- da legen hadde revurdert og rett og slett fått svigerfar innlagt.

Jeg husker fremdeles raseriet over å føle meg nærmest utpresset idet de mente at hvis jeg visste at han var på vei hjem så var det mitt ansvar om han frøs ihjel på trappen sin dersom jeg ikke vekket alle ungene midt på natten for å kjøre ut å hjelpe han inn.

-Jeg var jo eneste pårørende tilgjengelig ?

Vi kan si mye om helsenorge og de ansatte som kjemper hver eneste dag for å få det til å gå rundt,-vi bøyer oss i støvet og har kampanjer for å klemme en lege eller rose en sykepleier,-de er våre engler.

En engel er litt glemt.

De englene som steller og pleier,-møter på kort varsel,-tar ansvar og tar kampen,-dog uten hverken lønn eller krav på en eneste fattig feriedag.

Tenk om de pårørende hadde gått til streik ?

Uten pårørende hadde helsenorge virkelig kollapset,-deres byrde hadde blitt synlig og det skrikende behovet i helsevesenet hadde blitt enda mer synlig !

 

 

 

 

 

 

 

Når helsa tar ferie..

Man trenger ikke være mer enn halvveis oppegående for å innse at medisinske behov,-akutte situasjoner og sykdommer ikke tar ferie ?

I Norge er det visst noen som tror det,-men så lever vi også i et så artig byråkrat at selv pasienter med amputerte lemmer hvert tredje år må fremsette legeattest for NAV om at deres hjelpebehov er det samme...jeg venter enda på at en av pasientene skal rapportere at en arm har vokst ut igjen og at de ikke lenger har behov for hjelp...

På samme vis er det slik at i sommerferien kan man ikke være syk eller bli syk,-det er sommerstengte avdelinger og poliklinikker over hele landet.

De sliter med å få nok vikarer til å dekke ferieavvikling,-og det er jo selve definisjonen på idioti å gjenta det samme år etter år men alikevel forvente et annet resultat.

Burde det ikke forlengst ringe en kraftig bjelle om grunnbemanning ?

Barneavdelingen i Kristiansund er også i år stengt i ferieukene,-det var denne avdelingen som også hadde hatt helgestengt i mange uker da en liten gutt på ti måneder døde som et resultat av det i Februar 2015.

Helse Møre&Romsdal ble siktet for dette,-men har de lært ?

I år er også fødeavdelingen stengt i fire uker,-men vi får vite at de som er i aktiv fødsel har krav på følge av jordmor til nærmeste åpne fødavdeling.

Å bli fortalt hva man har krav på og å faktisk få det er to svært forskjellig ting i helsenorge,-og vi vet vel meget godt at jordmødrene våre sitter ikke akkurat med kaffekoppen og venter på at noen skal få veer,-de jobbe seg halvt ihjel.

Ironisk nok er det i sommermånedene det fødes flest barn i Norge,-så da er det jo logisk å stenge en hel fødeavdeling...?

Mange småbarnsforeldre med kronisk syke barn med stort pleiebehov er naturlig nok engstelige over at de ikke lenger har tilgang til en avdeling hvor de er kjent,-hvor de ansatte kjenner barnet og diagnosen godt.

Istedet har de en forlenget reisetid på flere timer til nærmeste åpne barneavdeling.

Trøsten skal da være at hjemmetjenesten skal bistå ved behov,-men det hjelper ikke så mye når man vet at hjemmetjenesten er overbelastet i sommermånedene og i tillegg har et høyt antall vikarer uten rett kompetanse for deres barn.

Dette er et eksempel på at vår helse har blitt butikk,-det taes ikke hensyn til fortvilte ansatte,-desperate foreldre eller alvorlig syke barns behov,-det taes hensyn til budsjett.

Det er pengene som skal telles,-ikke liv.

Suksessen skal måles i kroner spart,-ikke liv spart.

Dette har kostet liv før og det vil koste liv igjen,-og vi vet at de ikke lærer for det fatter de samme dødelige vedtakene hvert eneste år.

Derfor trenger vi Helsepartiet !

 

 

 

En historie om stress og arbeidspress.

Denne historien fikk jeg fra en god venn som er sykepleier i en annen kommune,-jeg er ikke helt sikker på hvor denne episoden utspant seg men jeg er sikker på at flere vil kjenne seg igjen.

Når det er ferieavvikling er det ekstra mye arbeidspress,-mange steder er grunnbemanningen allerede for lav og ferie gjør arbeidshverdagen for mange til et lite mareritt.

Den grunnleggende motivasjonen for de aller fleste i helsevesenet er ønsket om å gjøre noe godt for andre,-selv ble jeg ikke akkurat fristet av hverken status eller lønn da jeg valgte mitt fag,-det var tanken på å gjøre en forskjell for mennesker som tiltrakk meg.

Det tar ikke så lang tid før man innser at det ikke er så stor sammenheng mellom pensum å praksis,-vi lærte alt om hvordan man skulle bruke tid på å bygge tillit,-tid på å vurdere den enkeltes behov,-tid på å skape helhetlig omsorg og tid på det kliniske blikket.

Før du vet ordet av det er det største fokuset på klokken og ikke pasienten,-det er så mye som skal gjøres og så mange som skal "pleies".

-Ja jeg må sette det i anførselstegn,-for det er alltid estimert tid på pleien basert på praktiske oppgaver uten tanke for menneskelige behov som jo kan variere.

Denne historien er fra en ordinær kveldsvakt for en sykepleier i hjemmetjenesten,-man er bemannet slik at det skal holde akkurat,-det er ikke rom for akutte hendelser.

Akutte hendelser oppstår alltid og man mister fokus på pasient og blir opptatt av å rekke over alle besøk,-og det er jo ikke alle som er alvorlig syke,-noen trenger bare litt praktisk bistand.

En av disse pasientene var en eldre mann med diabetes som hadde så dårlig syn at han fikk bistand til å trekke opp riktig dose på insulinpennen sin hver kveld.

De fleste diabetikere har langtidsvirkende insulin (insulatard ) og hurtigvirkende insulin (Novorapid) ,-på samme måte som man gir sukker til en diabetiker med farlig lavt blodsukker gir man også hurtigvirkende insulin når blodsukkeret er farlig høyt.

Denne pasienten skulle ha 48 enheter med langtidsvirkende insulin hver kveld og trengte hjelp til å trekke opp riktig dose ettersom han var synshemmet.

Sykepleieren trakk opp pennen og han satt den selv,-sykepleieren tar et hastig farvel og ønsker han en god kveld videre idet hun løper ut av døren for å rekke til neste pasient.

Så får hun brått bange anelser,-hun blir usikker på om hun trakk opp vanlig insulin eller hurtigvirkende,-48 enheter med hurtigvirkende kan sende hvem som helst inn i koma og død.

Hun er 99% sikker på at hun ga riktig type insulin,-men stresset og arbeidspresset denne vakten får henne til å tvile på seg selv.

Hun ringer pasienten for å høre om han har det bra,-men han svarer ikke på telefonen.

Hun ringer en kollega og forteller at hun tror hun kan ha gitt feil insulin og vil ta et tilsyn hos mannen og måle blodsukker og forsikre seg om at han har det bra.

Når hun låser seg inn finner hun mannen død på stuegulvet.

Hun igangsetter førstehjelp og kontakter amk som sender ambulanse,-hun informerer om at han kan ha fått feil insulin,-men pasienten blir raskt erklært død av ambulansepersonell.

Hun går til sengs den kvelden vel vitende om at hun har drept et menneske.

Etter to uker viser obduksjonsrapporten at mannen hadde hatt et massivt hjerteinfarkt,-hans blodsukker var normalt ved dødstidspunkt og det var ingen sannsynlighet for at han hadde fått feil insulin.

Doseringene igjen på hans insulinpenner viste at han hadde ikke fått hurtigvirkende insulin den kvelden.

Det var ingen sammenheng mellom hennes besøk og mannens død.

Slike episoder er det mange som kan kjenne seg igjen i,-frykten for å begå en feil fordi man er voldsomt stresset med en vanvittig arbeidsmengde.

Så vidt jeg vet har jeg ikke selv gjort feil som har forårsaket noens død,-men jeg har ofte slitt med å sove etter en hektisk kveldsvakt fordi jeg har vært usikker på om jeg har husket på alt jeg skulle og fulgt prosedyrer,-og jeg har vært engstelig for at jeg har begått feil som har medført unødvendig lidelse hos pasientene jeg har besøkt.

Jeg tror mange med meg har ligget våkne og lurt på om de har gjort en fatal feil på en hektisk vakt.

Den følelsen er fryktelig vond når selve motivasjonen for å velge et slikt yrke er å gjøre godt !

Den angsten som følger med en stresset hverdag er en stor belastning for den enkelte pleier,-det eneste vi vil er jo å gjøre en god jobb,-men vi jobber ofte med en enorm frykt for at vi skal gjøre en feil som medfører lidelse,-skade eller død.

Og hvem får skylden da ?

Jo,-det er oss.

 

 

 

 

Konfekt uten briller.

 

Selv om denne bloggen i all hovedsak skal handle om helsepolitiske saker så må jeg innimellom gjøre et unntak for en god historie og særlig en god latter,-en god latter forlenger livet !

Min mor har forlengst rundet 66 år,-og da er man som kjent gammel nok til å gjøre som man vil.

Nå er min mor høyrøstet og ubeskjeden fra naturens side med finnmarkens galskap vel inntakt og et godt eksempel på at selv om utsiden på et menneske forandrer seg så er de alikevel seg selv like på innsiden.

En dag fortalte hun meg noe som ga meg tidenes latterkrampe,-og hun samtykker hemningsløst i å dele historien sin.

På en liten butikk i Sverige med tobakk og sjokolade venter hun ved disken for å bli ekspedert.

På disken står en fin glassbolle med pent innpakkede konfektbiter,-og det fanget mammas interesse siden hun er helt sjokoman.

"OI,-disse har jeg ikke prøvd før sier hun høyt",-gutten bak disken smiler til henne...

"Lurer på hvordan de smaker,-har du prøvd dem?"- smiler hun til gutten bak disken.

Han er opptatt med kunden foran henne og svarer ikke,-men smiler tilbake.

"De er jo nesten for pent innpakket,-man kunne ha de til pynt på bordet kanskje.."-tenker hun høyt for seg selv.

Når det er hennes tur spør hun ham direkte om han liker dem,-er de populære kanskje ?

Går det an å prøve en med en gang kanskje så man vet om det er verdt å kjøpe en håndfull ?

Hun skal betale for varene sine og sier til ekspeditøren:-"Kanskje jeg skal kjøpe en og prøve for morro skyld,-så kan jeg kjøpe flere neste gang jeg er her hvis jeg liker dem!"

Hennes samboer som forøvrig har vært en tålmodig sjel i snart tyve år griper tilslutt inn med en irritert stemme og sier :

"Nå må du slutte å tulle sånn !!"

"HÆ?" Sier mamma...

Men for svarte ,-ser du ikke at det er KONDOMER i den bollen ?!?

Til hennes forsvar må jeg jo si at på 60-tallet da hun burde kjøpt kondomer lå de på ingen måte fremme på en disk i en vanlig forretning,-og ikke var de pakket inn som lekre små konfekter heller....

Hvis jeg skulle ha et helsepolitisk argument for å dele denne historien må det jo være at vi må få egenandelstak på synshjelpemidler,-briller er svindyrt for en minstepensjonist !

Ettertanke.

For en stund siden var jeg innom en eldre dame på en travel vakt.

Da jeg låste meg inn fant jeg henne på soverommet ved sitt gamle sminkebord.

Smykkeskrinet sto åpent og hun satt med en flott brosje i den ene hånden og et sølvkjede i den andre.

Det så ut som om hun forsøkte å tre brosjen på kjedet uten hell,-hun så spørrende på meg.

Jeg satt meg ned sammen med henne,-viste henne nålen på baksiden av brosjen,-og hun lo litt beklemt og nikket mens hun la brosjen mot genseren for å vise meg at hun selvsagt visste at det var en brosje og ikke et anheng.

Mye av språket hennes har forsvunnet,-men da hun plukket opp et vakkert smykke og sa "Jeg tenker" så skjønte jeg at hun satt der og mimret og gjenkjente gamle minner når hun tittet gjennom smykkeskrinet sitt.

Hun plukket frem smykker hun ville vise meg,-de betydde sikkert mye for henne uten at hun kunne si nøyaktig hvorfor,-men det var viktig å ta seg tid til å beundre det hun viste frem.

Så trakk hun pusten og smilte stort idet hun grep etter en ny skatt i skrinet,-jeg ble spent bare av å se ansiktet og smilet hennes.

Hun løftet ut sitt gamle søsterur fra sine dager som hjelpepleier,-klokken har stoppet forlengst og sølvet falmet,-alikevel ligger den der med de flotte smykkene og blir vist frem med stolthet,-kanskje det mest verdifulle hun har ?

Sammen med klokken viser hun meg navneskiltet hun engang bar på sin uniform.

Jeg lurer på om hun i løpet av sin jobb med eldre lurte på hvordan det ville bli den dagen hun måtte få hjelp istedet for å gi ?

Hun rister litt på hodet og slår  ut med armene som om hun synes tiden har gått alt for fort.

Det er så rart å sitte der ved siden av henne,- en kollega av yrke og stolt kvinne,-der sitter vi side om side med et helt liv imellom oss.

Jeg er godt igang med mitt livsløp,-hun nærmer seg målstreken.

Brått slår det meg at det kanskje ikke er om å gjøre å rekke mest,-løpe fortest eller krysse mållinjen først.

Vi blir sittende en stund å titte på navneskiltet og søsteruret,- om all verdens klokker tikker frenetisk så er det jo slik at den vi sitter og beundrer står helt stille.

Helt uten ord ga hun meg en viktig påminnelse,-vi må passe på å leve før vi dør.

Kanskje trenger vi alle iblant  å ta oss tid til å se på en klokke som ikke lenger tikker ?

Flasketuten peker på...

Det er sol,-sommer og ferie !

Det er helt innafor å ta seg en iskald pils på terassen klokken tre på ettermiddagen,-vi skal jo slappe av !

Mandag ja..men det er jo endelig ferie og tid for velfortjent kos.

Vi må dessuten prøve ut de sommerpilsene som har blitt vurdert i avisene,-hvilken øl er din favoritt i sommer ?

Alkohol er innarbeidet i vårt daglige språk som noe positivt,-vi tar oss en styrketår,-et glass vin for helsa,-og vi skammer oss ikke for å si at vi virkelig nyter det glasset med hvitvin sammen med rekene,-vi poster det jo på sosiale medier hele sommeren.

Hvorfor skulle vi ikke det egentlig ?

Fellesferien er en gave til den som er avhengig,-man kan svinge glasset uten å stikke seg ut for nå skal jo alle "kose" seg.

Selv før jul er det helt vanlig at alle de store avisene har svære oppslag om årets anbefalinger av juleøl,-vin og akevitt.

Vi er også hemningsløst opptatt av når polet er åpent så vi kan hamstre til de helligdagene alkoholutsalget er stengt,-det er ingen skam å bruke lunsjen på å rekke polet før helligdager..

Om en venninde klapper sammen i kjærlighetssorg fikser vi det med to flasker vin,-drukner sorgene til vi blir glade igjen,-det er jo det gode venner gjør ?

Når noen skal gifte seg skal man drikkes ut av singellivet og inn i ekteskapet,-ved nyttår skal vi jammen drikke oss inn i det nye året også.

Alt kan feires,-og alt kan feires med alkohol,-det er jo ikke så farlig å nyte livet litt.

I Norge har vi skremmende statistikker når det gjelder ungdomsfyll,-men de unge må jo få lov til å være unge og gærne,-man er bare ung en gang..eller ?

Man drikker seg til mot,-man drikker seg både selvsikker og populær,-man er bekymringsløs og ruset på noe som er allment akseptert.

Det er jo ikke bilder av skrumplever på ølboksene er det vel ?

For noen er det slik at det motet,-den selvsikkerheten og roen man finner i flasken,-ja den finnes bare der og ingen andre steder.

For noen dekker det et behov man ikke engang visste man hadde,-for noen er det en lett tilgjengelig medisin mot alt man ikke våger å snakke med andre om.

For noen er det en midlertidig angstdemper i påvente av hjelp som resulterer i at man utvikler enda et problem.

For noen åpner det døren til et destruktivt misbruk.

Så må man drikke bare for å føle seg normal,-og så føler man seg unormal fordi man drikker.

Lørdag 1 Juli arrangerte Helsepartiet Østfold en helsefestival i Halden hvor selveste Michael Andreassen skulle holde foredrag om sin bok om alkoholisme.

Jeg må innrømme at jeg vaklet med litt løse knær da han kom,-for han er både kjekk,-populær og en mann med suksess.

Nå er det nesten flaut at også jeg vurderer mennesker utifra fremtreden og suksess og ikke engang tenker at de som virker som de mest solide også kan bære på tunge hemmeligheter,-det er ingen i verden som er flinkere til å holde på en fasade enn en misbruker ,-men bak den flotte fasaden kan det gjemme seg så mye dyp sorg at det er vanskelig å fatte at de har overlevd.

Nå har jeg også lest boken hans som jeg nå tenker er sommerens anbefaling,-det er en viktig historie som ikke bare handler om å overleve,-den angår oss alle.

Vi har en ide om hvordan en alkoholiker ser ut,-men vi kunne ikke vært lengre fra sannheten.

Alkoholikere flest ligger ikke på en benk i parken,-de fomler med matpakker og gymsko mens de har en enorm angst for at noen på skolen til ungene skal lukte gårsdagen,-de våger ikke be om hjelp i frykt for konsekvenser og ofte føler de ikke engang at de er verdt å hjelpe.

De er mer redde for at kolleger,-familie eller naboer skal vite hvordan de har det enn å dø,-det er en ond sirkel det er umulig å komme ut av på egenhånd.

Å opprettholde egen fasade er viktigere enn å opprettholde eget liv.

Det er en mektig sykdom som er ondskapsfull nok til å ta fra deg alt du er glad i før det tar ditt liv.

Alkoholisme er en lidelse som koster samfunnet enorme summer,-overforbruk av alkohol er hovedutløseren til de fleste alvorlige diagnoser vi behandler i helsevesenet idag,-alikevel er det så tabubelagt at vi knapt kan snakke om det som en sykdom.

Det er for dårlig ettervern og oppfølging,-det finnes svært få ressurser som ivaretar barna,-særlig barn under tolv år har begrensede muligheter til å delta i samtalegrupper eller benytte seg av tilbud for pårørende.

Man skal liksom skåne barna,-men sannsynligvis er det slik at barn av misbrukeren kjenner til langt mer angående misbruket enn både annen familie,-lege eller terapeut.

Nå er det sånn at Helsepartiet er for oss og av oss,-og derfor vil vi jobbe for å finne gode løsninger som ivaretar både pasienten og pårørende på en god måte,-men jeg vil også jobbe for at vi endrer våre holdninger litt.

Vi synes det er greit å feire det meste med alkohol og vi setter pris på festløvene som ikke spytter i glasset og hoier høyt så festen blir god,-men når du har drukket deg fra familie og jobb,-ja da er vi ikke der lenger...et paradoks.

Derfor vil jeg si til deg som tenker at du kanskje drikker for mye,-du er like mye verdt som alle andre,-du og jeg er av samme alen,-den eneste forskjellen på deg og meg er at du er kanskje rammet av en sykdom,-og uheldigvis for deg er den tabubelagt.

Du er ikke et dårlig menneske og du er ikke alene.

Be om hjelp,-det er du verdt.

Nyttige sider for deg som er rammet eller pårørende :

http://www.anonymealkoholikere.no/2/

http://www.jdn.no/  

Vil også du lese sommerens viktigste bok kan du bestille den på Kagge forlag.

http://www.kagge.no/index.cfm?tmpl=butikk&a=product_inline&b_kid=1044809&b_id=1649042 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menn,-blå baller og kreft.

Har du sett de blå høyballene ?

Vi er allerede kjent med de rosa til støtte for brystkreftforeningen,-og ifjor samlet de rosa høyballene inn 300.000 til brystkreftforeningen.

I år er det gutta sin tur for i år er det også mulig for bønder å kjøpe blå plast til støtte for prostatakreftforeningen.

Da jeg var på jobb idag kjørte jeg forbi et jorde dekket av blå baller og da tenkte jeg på dere gutta og måtte ta et bilde.

En ting er at det samler inn penger til en god sak,-men jeg håper også at de blå ballene kan få dere menn til å tenke litt ekstra på dere selv og ta en sjekk ved mistanke om at noe er galt.

Prostatakreft er den vanligste og mest utbredte kreftdiagnosen blant menn og man anslår at 1 av 8 menn vil få diagnosen i løpet av sin levetid.

Er du en av dem som tenker "Tja,-det skjer nok ikke meg" så vil jeg bare spørre,-leverer du lottolapper kanskje ?

Det er langt større sjanse for å få prostatakreft enn å vinne i lotto,-men der har man jammen trua på at det skal ramme gitt !

Prostatakreft i tidlig stadium gir ingen symptomer,-og det er derfor det er så viktig å komme seg til lege så fort man opplever at noe er unormalt.

?treg vannlating
?tynn og svak urinstråle
?vanskeligheter med å tømme blæren fullstendig.

Når man har passert førti er det ikke uvanlig at prostata begynner å vokse litt,-det er helt ufarlig men kan gi de samme symptomene,-alikevel er det viktig med en sjekk for å utelukke kreft.

Jeg tror de aller fleste mannfolk får en følelse av at noe er galt men utsetter legesjekken og tenker at det går over av seg selv,-jeg vil oppfordre dere til å ikke vente,-husk at det er noen som er glad i dere og vil beholde dere !

Jeg kommer til å tenke på dere i hele sommer hver gang jeg kjører forbi blå baller,-jeg håper de blå ballene får dere til å tenke litt på dere selv også ?

Les mer på sidene til prostatakreftforeningen her :

https://www.prostatakreft.no/om-prostatakreft/

 

 

 

En verdifull gamling.


 

Min farmor hadde en særegen evne til å se det positive i alt og alle.

Jeg husker min lillebror klippet over ledningene til lampettene hennes i stuen etter at hun hadde klaget over lange ledninger som fikk det til å se rotete ut.

Mamma så rødt og var helt fra seg,- mens farmor mente hun måtte innse at guttungen var både løsningsorientert og driftig, -ikke minst var han usedvanlig smart som fant saksen helt på egenhånd !

Dessuten krever det også muskelstyrke å klippe over ledninger med en kjøkkensaks, -så min farmor konkluderte med at den gutten kom til å bli noe stort !

Den andre lillebroren min kom på ideen å male farmors garasje, -med spillolje!

Også da understreket hun at det her var snakk om initiativ og høy arbeidsmoral,- han måtte bruke arbeidsmoralen sin på å vaske garasjen også, -men det det var mer for å vise hvilken dyktig liten arbeider han var og på ingen måte noen straff.

Man var aldri så fantastisk som når farmor sa at man var det,- og ifølge henne kunne vi jo ikke være annet enn fantastiske uansett hvor rampete vi var!

Det er lenge siden hun forlot oss,- men jeg savner henne inderlig titt og ofte.

Man blir vel aldri for gammel for masse ros og applaus,- og hun var den  som klappet høyt for deg når  ingen andre gjorde det, -for det var jo da man trengte det som mest.

Når vi snakker om eldreomsorg er det mange som umiddelbart tenker på hjemmetjenesten og sykehjem,-men sannheten er at hjemmetjenesten har pasienter som er babyer også,-vi gjør mye mye mer enn å stelle eldre,-skifte bleier eller pusse tannproteser.

Når det er sagt er de eldre en takknemlig pasientgruppe det som oftest er godt å komme til,-og noe av det aller beste er de gangene man har tid til å ha en god samtale,-dele erfaringer og fundere litt over livet.

Man snakker ofte om at den gode samtalen er så viktig for pasienten,-men ofte er den vel så viktig for pleieren og det er ikke få ganger jeg har kjent at jeg blir ordentlig glad i en pasient. 

Det er noen ganger en merkelig følelse når de tar hånden din og takker deg for at du tar deg tid til å hjelpe en gammel skrott som ikke lenger er til nytte for samfunnet,-og hver gang har jeg svart at om de ikke fantes og trengte min hjelp,- ja så ville jeg ikke hatt mat i kjøleskapet til mine barn,-jeg har sagt at dere er ikke en byrde for samfunnet,-dere er mitt levebrød og årsaken til at nettopp mine barn har fått kinderegg på en Torsdag eller blitt overrasket med et helt nytt plaskebasseng.

Jeg husker godt en dame som litt lattermildt sa "blir jeg resirkulert nå ?"

Et veldig sterkt øyeblikk opplevde jeg for noen år siden med en mann som motsatte seg hjelp og opplevde det som ydmykende at vi kom og skulle hjelpe ham med dagligdagse oppgaver,-han sa at han hadde drevet et smelteverk med mange ansatte og var høyt respektert for sin arbeidsevne og gode lederegenskaper,-han ville ikke la seg redusere til en pleietrengende "gamling."

Jeg svarte han at uansett hvordan han opplevde vår tilstedeværelse så var i alle fall jeg takknemlig fordi han var en av grunnene til at jeg hadde råd til å ta med barna mine på ferie,-og så tøyset vi litt med at uten pleietrengende "gamlinger" stopper Norge.

Den klemmen jeg fikk etterpå kjenner jeg enda.

Noen ganger skulle jeg ønske at man i debatter om eldreomsorgen poengterer at det ikke er de eldre som er problemet,-mange følger nøye med på samfunnet,-politikken og nyhetsbildet generellt,-og de får nesten dårlig samvittighet for at de trenger hjelp fordi vi som representerer helsevesenet ofte poengterer at vi ikke har nok tid eller ansatte.

Jeg har blitt spurt om jeg er misfornøyd med jobben min siden jeg har engasjert meg i Helsepartiet og i grunn bruker mye tid på å påkepe det som er galt med vårt helsevesen,-egentlig er det nesten litt motsatt,-jeg elsker jobben min og har engasjert meg fordi rammene vi jobber under ikke er rettferdige,-måten midlene disponeres på er ikke rettferdige,-og fordi jeg ønsker et helsevesen som fungerer for alle uten å peke ut grupper som kostnader eller problemer.

De eldre er faktisk en enorm ressurs for oss,-og ikke minst serverer de erfaring og visdom selv den fineste app kan misunne ! 

 

 

 

 

 

Take pride,-don`t hide !

Lørdag første Juli kommer vi trillende med Helsepartivognen vår i Pride-paraden i Oslo !

Helsepartiets hovedbudskap har hele tiden vært at alle mennesker skal ha likeverd og samme rettigheter uavhengig av kjønn,- geografi eller sosiale faktorer,-og selv om det ikke engang burde være nødvendig å si inkluderer det også mennesker som ikke er heteroseksuelle.

Frem til 1972 var homoseksualitet i Norge straffbart i henholdt til dyresex-loven,-paragrafen gjaldt ikke kvinner da man ikke kunne se hvordan kvinner kunne penetrere hverandre.

Ved første øyekast er det litt lattervekkende,-så blir det bare trist.

Det er både latterlig og trist at mennesker skal reduseres til sine kjønnsorganer,-dersom omverdenen vet at du har andre preferanser vel og merke.

Det er jo ikke slik at mennesker med en annen seksuell legning er mer opptatt av eget underliv enn oss andre,-de er akkurat som oss faktisk i sjel og sinn.

I Norge anmeldes det svært få tilfeller av hatkriminalitet sammenlignet med andre nordiske land,-det gjør at myndighetene antar det er store mørketall.

Det er mye skjult diskriminering men også mye åpen diskriminering,-jeg spurte min egen sønn hva han tenkte om ordet "Homo",-og han svarte at det blir brukt som et skjellsord.

Å elske et annet menneske er en god egenskap,-om det mennesket du elsker tilfeldigvis har samme kjønn endrer det ikke kjærligheten eller de menneskelige kvalitetene,-og det det burde ikke påvirke ens egenverdi.

Alikevel vet vi at mange sliter,-særlig unge mennesker.

Pride-Paraden handler ikke bare om å støtte mennesker med en annen seksuell legning,-det handler om å støtte MENNESKER,-og DET gjør Helsepartiet !

Jeg spurte Helsepartiets egen Queen Lise Askevik idag om hun hadde noe jeg kunne sitere henne på i dette innlegget,-og hennes budskap er :

"BE LOUD-BE PROUD"

Vi gleder oss til å delta i en markering som fremmer nestekjærlighet,-likeverd og respekt ! 

 

Er vi et syteparti ?

Som forventet er det slik at noen mener vi må fokusere på det som er bra med helsevesenet vårt,-og sannheten er at det er mye som er fantastisk bra !

Jeg har selv opplevd hvor godt vårt helsevesen kan fungere når man trenger hjelp,-men som en del av helsevesenet selv kan jeg også se mangler det ikke snakkes for høyt om.

Måten det sløses penger og menneskeliv på er uakseptabel,-at det nå er lukrativt å drive helseforetak på pasienters bekostning er ikke akseptabelt.

Når toppsjefene skal ha så godt betalt at man må spare på "gulvet",-ja da er det noe riv ruskende galt.

At alt skal være målstyrt ned til antall hansker og flasker med håndsprit,-at omsorg skal måles i kvantitet og ikke kvalitet og at det faktisk drives butikk med din helse på en måte som gjør at det er pengepungen som avgjør om du får hjelp,-ja det får store konsekvenser for enkelte.

Målet er ikke at de fleste skal få nødvendig hjelp eller gode levevilkår,-målet er at ALLE skal få det,-og da må man peke på det som ikke fungerer.

Vi er rike,-vi har gode ordninger for det meste,-men vi har også frivillige i hele landet som deler ut mat til fattige,-som tilbyr en varm seng til hjemløse og samler inn penger til nødvendig velferd for de som faller helt utenfor for det offisielle velferdssystemet.

At det tilogmed samles inn penger fra private for å drifte luftambulanser er bare flaut.

At det er slik at penger avgjør om du overlever alvorlig sykdom eller ei er en skam,-men også det er en realitet for mange i Norge.

Om verdiene og offentlige holdninger til befolkningen hadde vært annerledes hadde vi også kunnet tilby rett hjelp til de som idag ikke får noe hjelp i det hele tatt.

De mest sårbare menneskene i samfunnet blir ikke hørt eller tatt på alvor,-og det er på ingen måte greit til tross for at de som sitter litt høyere på rangstigen har det fint.

Hvordan ville du følt deg om du gikk til legen for å sy et åpent sår på venstre legg og han svarte,-men den høyre leggen din er jo fin ?!? "

Det er vel ikke noe å syte over ?

Det er ikke godt nok å si at mye er bra,-for de menneskene som opplever å ikke få behandling,-få feilbehandling eller dø som resultat av manglende behandling er det en katastrofe som rammer alle rundt pasienten.

At mange tusen venter på behandling for å komme tilbake i arbeid mens de mottar stønader for å overleve i helsekø er idiotisk,-og det er en kjempekostnad for samfunnet.

Vi blir presentert for en sannhet som ikke har rot i virkeligheten,-regjeringen har blant annet sagt at de skal ta seksuelle overgrep på større alvor samtidig som overgrepsmottakene har fått mindre penger i budsjett og politiet på ingen måte er overbemannet eller innehar nok kapasitet til å ivareta alle anmeldelser på god nok måte.

Det er mange år siden vi ble lovet en eldreomsorg som skal skinne,-men eldreomsorgen idag er like utsatt og underbemannet som for femten år siden.

Vi har en helseminister som sier at helsenorge går på skinner samtidig som mange tusen dødsfall årlig på Norske institusjoner ikke kan forklares.

Det er en fryktkultur i det Norske helsevesenet som er så sterk at kompetente og samvittighetsfulle ansatte ikke våger å varsle om uforsvarlige forhold fordi de frykter for sitt eget levebrød.

Det er ikke så lett å være glad for at de aller fleste får rett behandling dersom du selv utsettes for grov feilbehandling med permanente skader som til alt overmål kunne vært unngått om noen hadde våget å varsle om lovstridig praksis på ditt behandlingssted ?

Nei vi er ikke et syte-parti,-vi er et peke-på parti som vil sette fokus på det vi faktisk kan forbedre i Norge slik at hver og en av oss uavhengig av geografi eller sosial status kan forvente å få lovfestet rett til nødvendig hjelp,-og det holder ikke med godvilje eller valgkampløfter,-hele pyramiden må snues på hodet !

"Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv "

STEM HELSEPARTIET

 

 

 

 

Ja,-sitter du å gnur i sofaen når valget nærmer seg ?

Hvordan er det med deg - sitter du å gnur foran 90 % repriser på TV?
Lengter du til valget i høst, så du kan bruke retten din til å stemme?
Da har du kanskje funnet ditt parti, som alltid snakker sant og holder alt som blir lovet i valgkampen.
Eller du har den nagende usikkerheten om du har satset på riktig "hest"

Og så ser du på et debattprogram hvor alle registrerer at politikeren sitter å prater seg bort fra realiteten og bruker alt av tillærte tale- og hersketeknikker.
Så gauler du høyt til TV'n - og slår over på et annet program.

Det er vel den generelle løsningen?en kan ikke bruke all adrenalinet på en gang.

Vi avdekker stadig skjevheter i fordelingen i Norge.
Minstepensjonisten har ikke skatt, men får et ekstra fradrag på 30000.
Jeg har ennå ikke fått et svar på om det fradraget er reelt?
Har noe sjekket om personfradraget er reelt?
Minstepensjonisten skal få et tillegg på 4000 i året - det er 333 kroner i måneden !
Samtidig har Finansministeren bevilget seg en lønnsøkning på 99000.
Stortingsrepresentantene bevilger seg over 21000 i lønnsøkning. Det er gode forbilder på nøisomlighet?

Fordelingen av skattetrykket er en annen sak som makta forskjellsbehandler med.
Alle tall som svirrer kan du ta med en klype - de er konstruert så menigmann ikke kan gjennomskue.
Prøv å legge merke til neste gang Siv eller en annen besserwisser skal forklare - skriv det gjerne ned.
Garantert finner du ikke noen logisk forklaring eller referanse for kontrollsjekking.

Legg også merke til at svært få fagfolk deltar i samfunnsdebatten.
Sosionomer og sosialantropologer, økonomer og samfunnsvitere burde lære oss opp til å forstå.
Det har gått langt når vi egentlig aksepterer at ledere og politikere har sosialt avvik og manipulerer oss.
Vi avdekker jo gang på gang at de unngår sannheten og skjuler prosesser.
Tenker ofte at alle konsulentene skulle stått fram med fullt navn, og trengs de egentlig?
Selvsagt er det vanskelig å sortere den store informasjonsmengden.
Det betyr at mediene har stor betydning for hva vi mener om ulike saker - det gjelder å tolke riktig.
Mange tolker feil for å slippe å komme i utrygg posisjon, for slippe å ta stilling.
Atter andre rømmer til dyrking av ting og gjemmer seg i kjøpefesten.
.
Mange er opptatt av å ta vare på vår kultur - men få tør å engasjere seg.
De som skal gå foran å være råmodeller svikter stort - vi vet ikke hvem vi skal stole på snart.

I 2016 økte forskjellene i Norge, og snart har Norge 100000 barn som lever i vedvarende lavinntektsfamilier. 
Det er en dyster milepæl for et land som legger sin stolthet i små forskjeller og like muligheter for alle.
Det borgerlige flertallet har kuttet i sykehusenes budsjetter, i fysioterapi, i barnetillegget for 
uføre forsørgere, kastet tusenvis ut av ordningen for bostøtte.

Den rikeste promillen i Norge har i snitt fått 264500 kroner hver i skattekutt de siste fire åra. 
Det er nesten hundre ganger mer enn det den halvparten av de med minst formue har fått. 
Menn har i snitt fått 36 prosent mer i skattekutt enn kvinner. 
321300 mottar uføretrygd i Norge, det er 874380 pensjonister - av dem 140460 får minstepensjon.
.
Bare ikke bli syk og gammel - da tar livet en helomvending.

Hovedproblemet er at det er økonomene og ikke fagfolk som styrer helsetilbudet.
Det viser seg gang på gang at vedtak fattet i de lukkede rom, bommer totalt på behovet og omfanget av tjenestene.
Sykehuset Kalnes vurderer allerede å bygge ut akutten
Pasienter som ikke blir hørt er et av de store hverdagsproblemene i helsevesenet.
Flotte helsearbeidere blir utbrent av det store presset og skiftordninger.
Pasienter får ikke riktige medisiner som kan spare lidelser og forlenge livet.

Jeg har sjekket ut HELSEPARTIET som er et alternativ for å få fokus på sannheten.
Noen må være David mot Goliat i dette hasardiøse spillet.

Hans Omberg, Gamle Fredrikstad

Lykkebløffen.

 

 

Norge er nylig kåret til verdens lykkeligste land, ifølge World Happiness Report 2017. Vi scorer høyest på faktorer som regnes som avgjørende for lykke: omsorg, frihet, sjenerøsitet, ærlighet, helse, inntekt, og godt styresett.  

Opplevelsen av et lykkelig liv henger i stor grad sammen med god helse. Et trygt og inkluderende samfunn der alle har muligheter til å skape et godt liv og leve slik de selv ønsker er helsebringende. Helsepartiet ønsker å styrke inkluderingen av alle, og investere i helse og økt rettssikkerhet.

For hva skjer med lykken hvis helsen svikter og man faller utenfor fellesskapet? Hva gjør det med et menneske å bli alvorlig syk og bokstavelig talt måtte kjempe for livet mot et hjelpeapparat som oppleves som en motpart? Hva har skjedd med hjelpeinstansenes samfunnsoppdrag?

Hele offentlig sektor styres etter New Public Management (NPM), som er et menneskefiendtlig resultat- og målstyringssystem. Modellen er basert på mistillit både til ansatte og innbyggere, og den krever enorme mengder dokumentasjon. Alt kontrolleres, måles og telles for å avdekke misbruk, overforbruk, ineffektivitet og illojalitet. Altfor mange brukere og pasienter opplever at de må slåss mot et system av navnløse byråkrater som ikke tar ansvar for å yte hjelp, men jobber aktivt for å begrense hjelpen og spare staten for utgifter. For det er økonomi som teller, ikke kvaliteten på hjelpen som ytes.

God helse en selve grunnstenen i livet. Noen har gode gener og er født med god helse. Andre har store medfødte utfordringer. Norge har blant Europas lengste sykehuskøer, og en av fem lever på Nav. Felles for alle er at de befinner seg i en sårbar livssituasjon. Samfunnets oppgave må være å legge tilrette for at menneskeverdet til den enkelte etterleves - uavhengig av helse. Det lar seg gjøre å gi folk raskere og bedre helsehjelp!

Til tross for at Norge har Europas beste økonomi og en liten befolkning, har politikerne utsatt denne livsgrunnleggende sektoren for et innbyggerfiendtlig spareregime gjennom de siste 15 år. Det har resultert i en halvering av antall sykehussenger, nedleggelse av barneavdelinger, lokalsykehus og terapibasseng, fratatt pasientene gratis rehabilitering, samt kuttet i helt nødvendige investeringer. Etterslepet i norsk helsesektor er estimert til ca 200 milliarder. Behovet for et løft er nå enormt!
 

Helsepartiet vil prioritere liv og helse høyere. Vi aksepterer ikke at syke mennesker blir behandlet som "pariakaste" i verdens lykkeligste land. Å være syk, midlertidig eller kronisk, er en enorm belastning i seg selv. Alle mennesker, uavhengig av helse, er verdifulle og fortjener å bli møtt med verdighet, omsorg, og respekt.  

Hver og en av oss har kun ett liv og en helse til disposisjon, og den har vi alle rett til å verne om. Det er også fellesskapets viktigste oppgave å støtte opp under hver enkelts liv og helse.


Stem Helsepartiet i høst.

 

Nina Cappelen

3. kandidat for Helsepartiet Vestfold

 

 

 

Vaksinehysteri ?

Vaksinedebatten har blusset opp igjen og det er nesten umulig å ikke ytre en mening selv om man risikerer å tråkke noen på tærne.

Dette innlegget er nok mer personlig enn politisk,-og i dette øyeblikket er jeg bare en mor og ikke en politiker

En gang leste jeg om en mor som ikke ville vaksinere barna fordi en bekjent hadde mistet sitt barn i krybbedød natten etter første vaksinering.

Selv om det ikke var en beviselig sammenheng var det alikevel noe som fikk denne moren til å tenke over muligheten for en sammenheng,-og valgte å ikke vaksinere.

Det synes jeg er forståelig.

For noen dager siden leste jeg at siden høsten 2016,-altså noen måneder siden,-så har det dødd 17 barn av meslinger i Romania.

Da er det litt vanskeligere å forstå.

Da jeg fikk mitt første barn hadde jeg ingen motforestillinger mot vaksine for Tuberkulose og Polio,-det er sykdommer jeg har hørt mye om og erfart senskadene av gjennom jobben min,-jeg har sett skadeomfanget og lært å frykte dem.

Andre sykdommer forsto jeg ikke hensikten med å vaksinere mot,- og jeg valgte bort flere av vaksinene.

Da sønnen min var rundt seks år fikk han en infeksjon som ga hovne lymfekjertler og barnelegen ble veldig overrasket over at han ikke var vaksinert mot blant annet Kusma,-og jeg svarte at jeg hadde lest at den mest fryktede bieffekten av kusma for gutter var at man kunne bli steril,-så jeg tenkte derfor å vente med vaksinering til han ble eldre dersom han ikke hadde fått kusma før pubertet.

Da spurte legen om jeg også hadde lest at den vanligste og farligste bieffekten var hjernehinnebetennelse ?

Han ble vaksinert mot alle barnesykdommene,-men mye senere enn andre barn fordi jeg syntes det virket så voldsomt med så mange vaksiner på en gang,-litt hysterisk med tanke på at mange av sykdommene var nærmest utryddet tenkte jeg.

(Nå idag er det ganske vanlig at jeg i jobben deler ut medisiner mot tuberkulose )

Så kom Linnea.

Nesten tre måneder for tidlig med åpen Ductus og hjertesvikt.

Hun ble betegnet som svært sterk til tross for tidlig ankomst,-men inntil hun kunne reparere hjertet skulle vi være veldig påpasselige med sykdommer,-særlig barnesykdommer som Meslinger og Kusma fordi de kan gi hjernebetennelse.

Det finnes god behandling,-men det ville vært for mye for kroppen hennes og måtte derfor unngås,-behandlingen kunne faktisk like gjerne ta livet hennes som selve sykdommen.

Da ble det annerledes.

Jeg ville ikke ha henne i nærheten av barn av foreldre som ikke vaksinerte,- bare tanken på at mitt barn kunne være utsatt for både død og senskader basert andres valg var fryktelig.

Da hadde jeg ingen forståelse for de som ikke vaksinerte fordi det utgjorde en reell risiko for mitt barn,-og jeg visste ikke engang hvor risikoen befant seg.

Potensiell smitte kunne befinne seg overallt,-det kunne være de foran meg i kassakøen,-ungene i lekebutikken eller lekeparken.

Når jeg var på helsestasjonen var jeg nesten redd for konsekvensen av å la henne leke der andre barn lekte når jeg ikke kjente foreldrenes holdning til vaksinering.

Tanken på at andres holdning til flokkimmunitet kunne drepe mitt barn var ganske absurd.

Det var første gangen jeg tenkte at valget om å vaksinere ikke bare handler om ditt eget barn,-men andres også.

At de som har opplevd komplikasjkoner og sykdom som følge av vaksine er imot kan jeg godt forstå,-vanskeligere er det når foreldre snakker om at de ikke vil ta risikoen.

Selv utsetter jeg mine egne barn for reell fare hver eneste dag som langt overstiger den potensielle faren ved vaksine.

Jeg setter dem nemlig i bilen og kjører,-og jeg har hatt de med meg på både fergetur og fisketur.

De klatrer i lekestativer,-aker i snøen og bader i innsjøen om sommeren.

De har spist frukt rett fra trær og drukket juice som er ferskpresset og ikke pasteurisert.

De plukker villbringebær og blåbær i skogen og putter de rett i munnen uten at noen hyler ut om e-coli.

Alle disse tingene som statistisk er langt farligere er en risiko vi aksepterer,-hvorfor ?

Noen ganger tror jeg det er nettopp fordi vaksineprogrammet har vært så effektivt,-vi føler ingen reell frykt for disse sykdommene for det er jo ingen som dør av dem eller blir permanent invalid,-vi ser ikke hvor farlige de er fordi de nesten ikke Er der lenger,-men det er jo takket være vaksineringen av barna våre.

Frykt har jeg enorm forståelse for også når det gjelder vaksinering,-selv er jeg redd for mye rart,-blant annet å fly er helt uaktuellt selv om ALLE sier det er tryggere enn å kjøre på motorveien.

Men om jeg trodde mitt barn sto overfor en livstruende situasjon og trengte meg,-ja da hadde jeg selvsagt satt meg på et fly om nødvendig.

Jeg har valgt å følge standard vaksineprogram på alle mine barn,-ikke bare fordi jeg er redd for at de skal få senskader og evt.dø av en alvorlig sykdom,-men også fordi jeg ikke ønsker at nettopp DITT barn skal utsettes for disse sykdommene.

Det er en risiko jeg er villig til å ta,-ikke bare for mine barn,-men også dine barn.

Det kan også innebære litt risiko for ett politisk parti å ta standpunkt men jeg er stolt av å kunne si at Helsepartiet,-mitt parti,-stiller seg bak dagens vaksinasjonsprogram som en nødvendighet for folkehelsen !

Hvorfor kan ikke folket velge helse ?!? 

Jeg testet ut NRK`s valgomat idag,-for selv om jeg er eitrende oransje så lurer jeg jo på hvilken farge potensielle venner kan ha ?

Jeg ble dypt skuffet for å si det mildt !

Kun ETT spørsmål om helse,-og ikke var det godt formulert heller !

Det er viktig å ta stilling til store politiske spørsmål,-og det vil også helsepartiet gjøre,-men aller først må vi sette helsen på agendaen.

At det blir fres i en debatt når man spør om vi ikke egentlig kan skyte mange flere ulv skjønner jeg,-men den dagen du blir skikkelig syk og innser at du må stå i lang kø,-bli satt på vent og behandlet så sent at du får ytterligere komplikasjoner,-tenker du på ulven da ?

Når du ligger fullstendig pleietrengende i en sykehusseng i din egen stue og venter på at hjemmetjenesten som er underbemannet og overbelastet skal komme  og hjelpe deg å gå til toalettet,-er du da takknemlig for at alle andre kan glede seg over å spankulere inn i et splitter nytt kulturhus i din kommune ?

Når du går på din tredje antibiotikakur mot en syk visdomstann du ikke har råd til å fjerne,-tenker du da at klimadebatten er det aller viktigste på din tallerken ?

Når du får et massivt hjerteinfarkt på kjøkkenet i en avsides kommune med mer enn to timers reise via ferge og fly avhengig av vær til nærmeste sykehus,-er du da opptatt av nedbyggingen av oljeutvinningen i Norge ?

Når du må fortelle dine barn at staten ikke kan ta seg råd til å gi deg den kreftmedisinen som vil gi dere mer tid sammen før du dør,-tenker du da at det virkelig er på tide å gjøre noe med de dyre bompengeordningene ?

Når din egen mor eller far slår seg helseløs i eget hjem mens de står i milelang kø for sykehjemsplass,-tenker du da at eiendomsskatten er den viktigste debatten for deg ?

Vi skal være engasjerte i det meste som påvirker våre liv,-det er jeg helt enig i,-men jeg synes det er helt uvirkelig at det ikke legges til grunn at det aller viktigste vi har er egen helse,-og jeg tror også at de fleste er enige i det.

Kanskje er det litt sånn at vi tenker at ting ikke rammer oss,-men det gjør det,-og når den dagen kommer er du ikke så opptatt av hvilken tapet man valgte til renovasjonen av bystyresalen.

Jeg er så skuffet over at viktige spørsmål ikke blir stillt,-for jeg VET at de aller fleste vil ha rett helsehjelp til rett tid,-gode vilkår for ansatte i helsevesenet,-tannbehandling inn i trygdeordningen,-sykehjemsplass ved behov og at økonomi ikke skal være hovedprioriteten i vårt helsevesen.

Om de hadde våget å stille disse spørsmålene til velgerene så måtte de også spandert på seg en oransje kolonne,-for det er Helsepartiet som kjemper for deg,-din helse og livskvalitet !

STEM HELSEPARTIET !

 

 

 

JA ! Nå skjer det !

Jeg har hatt bunnsolid tro på Helsepartiet siden jeg hørte nyss om det aller første gangen,-mest fordi vi virkelig trenger fokus på folkehelsen og ikke minst fordi partiet er jo oss,-og for oss !

Det er noe så forfriskende med engasjerte folk som snakker som medmennesker og ikke politikere,-og om vi skulle vært helt politiker i snakketøyet så kan vi lett argumentere med at Norge tjener langt mer på en frisk og arbeidende befolkning.

Selv jobber jeg i hjemmesykepleien og må nesten bite meg i tungen noen ganger når pasienter deler sine historier,-for av prinsipp nevner jeg ikke helsepartiet for mine pasienter,-jeg plikter faktisk å være politisk nøytral når jeg er på jobb.

For noen kvelder siden fortalte en pasient meg om et mindre hyggelig opphold på Kalnes,-hun var møkkalei å bli kastet rundt i systemet,-og så sa hun:

"Har du hørt om det derre Helsepartiet ?"

."For jeg har hørt at de sier at staten driver butikk med folks helse,-og at det vil de ha slutt på,-vet du åssen man melder seg inn der eller,-du som jobber med helse og greier ?"

Ja,-det var jo som å dra proppen ut av et oversvømt badekar,-for om jeg blir spurt om partiet så svarer jeg som en foss !

Jeg gikk hjem fra vakt den kvelden med en skikkelig god følelse på at ballen har begynt å rulle,-folk begynner å legge merke til oss !

Det jobbes også iherdig i mange fylkeslag,-vi er ute på stand,-vi deler ut klementiner og gulrøtter,-vi får våre meninger publisert og media følger oss.


Det er helt utrolig at vi får det til,-at engasjement alene faktisk er nok til å nå ut til folket,-at vi blir hørt og sett,-ja lagt merke til,-og det kun i egenskap av vår politikk !

Det spørsmålet jeg oftest får er :"Hvor skal dere ta pengene fra ?"

Etter å ha hørt på radioen idag om stortingets busdjettsprekk på 700 millioner får jeg lyst til å svare at vi må heller snakke om hvor vi skal slutte å blø penger..

Vi har ikke en svær pengesekk å bruke på valgkamp,-sannheten er at vi ikke engang har vekselpenger...men vi har noe som folket muligens responderer på,-nemlig et enormt engasjement i våre medborgere !

Dette er noe vi har fått til kun fyrt opp av en enorm vilje til å skape en bedre hverdag,-jeg blir så stolt når jeg leser om hva alle fylkeslag gjør for å promotere partiet,-om man skraper sammen til en aksjon eller stand eller bare rett og slett snakker varmt om Helsepartiet,-alt teller,-og det ser vi nå !

Dette ER virkelig en dugnad i ordets rette forstand,-av folket for folket !

STEM HELSEPARTIET !
 

 

 

 

 

Føde litt på trappa kanskje..?


 

De aller fleste kvinner som har født barn har et sterkt forhold til fødselsopplevelsen sin og er det noe kvinner deler så er det fødselshistorier.

Det er en av de opplevelsene i livet hvor man er på sitt absolutt mest sårbare samtidig som man også er på sitt absolutt mektigste,-men om man selv husker seg som sårbar eller mektig er helt avhengig av hvordan man blir møtt og ikke minst om man blir møtt i det hele tatt.

Omtrent førti prosent av landets kvinner har mer enn en times reisetid til nærmeste fødetilbud,-og ofte så er det også slik at man ikke reiser før man har fått grønt lys fra sitt aktuelle fødetilbud.

( Som kanskje har overbelegg og underbemanning )

Det er faktisk mange barn i Norge som fødes på vei til fødeklinikken.

i 1972 hadde Norge 152 fødeklinikker tilgjengelige,-idag er det 53.

Fødselsomsorgen lider av nedbemanning og nedbygging samtidig som befolkningen og behovet vokser.

Kapasiteten blir samlet på færre steder som igjen betyr at det blir lengre og lengre å reise for den enkelte fødekvinne.

Man skulle tro at kapasiteten i det minste ville øke og at det skulle være rom for å komme i god tid,-men fødselsomsorgen lider av det samme som mye annen omsorg i Norge,-kapasiteten er for lav.

Også fødeavdelingene er styrt av prosedyrer som skal følges,-det er bestemt hvor fort man skal føde som førstegangsfødende og hvor mye fortere man bør føde som tredjegangsfødende.

Hvorfor er det slik at ansatte og ledelse ved en fødeklinikk skal styre en fødsel ?

Det finnes neppe noe i livet som er så individuellt og instinktivt styrt som en fødsel,-skal vi godta at det sitter mennesker i dress rundt et bord å bestemmer hvordan du skal føde så budsjettet deres ikke får noen røde tall ?

Det finnes nok ikke en eneste jordmor i Norge som synes det er realistisk å forvente at en kvinne skal føde etter klokken,-men jordmødre må forholde seg til disse prosdedyrene.

Hvorfor ?

Det er nesten så jeg føler et lite slektskap i det at vi også i hjemmetjenesten må forholde oss til estimert tid,-dersom vi har holdt oss innenfor estimert tid har vi gjort en god jobb,-og da kan vi skvise flest mulig pasienter inn også.

Noen ganger virker det som om hva pasienten har fått ut av den estimerte tiden ikke er så relevant,-men har du utført det du er satt til innenfor tidsrammen har du gjort en god jobb,-det lukter økonomistyring lang vei spør du meg.

For noen år tilbake ble det publisert en artikkel som stiller spørsmål ved bruken av riestimulerende midler fordi bruken var så høy sammenlignet med forventet behov,-og da var det også jordmødre som sa at tidspress kunne være en faktor når det ble vurdert slike tiltak.

Blir man overstyrt,-presset eller bestemt over i en så ufattelig sårbar situasjon som i en fødsel er det som et overgrep å regne,-og alle som har vært i fødsel vet at det å ta en rasjonell avgjørelse etter fem cm er ganske umulig,-man kan ikke gjøre annet enn å legge sin skjebne i hendene på de som igjen har sin skjebne  i budsjettet til ledelsen.

Sommeren er høytid for fødsler i Norge og da skal de ansatte bemanne alle ledige vakter selv,-jordmødrene våre løper beina av seg natt og dag for å forsøke å hjelpe de fødende på best mulig måte under et voldsomt tidspress.

Jordmødrene trenger et skikkelig løft,-de trenger gode rammer for å kunne utføre jobben sin slik de ønsker selv,-de har tross alt et enormt ansvar i det å hjelpe en kvinne og et barn gjennom en fødsel på best mulig måte uten å styres av tidsrammer og budsjett. 

 

 

 

 

Tør du si ifra,-og BØR du si ifra ?

En undersøkelse viser at over halvparten av arbeidstakere i Norge ikke varsler om kritikkverdige forhold på jobben sin.

Da jeg tok min utdanning var det en viktig del av pensum,-varslingsplikten.

Om vi opplevde at en pasient ikke fikk riktig eller tilstrekkelig behandling eller i verste fall ble utsatt for fare på grunn av manglende eller feil behandling,-ja da skulle det varsles !

Det ble forelsest mye om verdien av faglærte,-hvor viktig kompetansen vår ville være og ikke minst at vi som faglærte med all vår kunnskap og omsorg pliktet å være advokater for de som ikke kunne tale egen sak.

Da vi satt der på stolene våre følte vi oss viktige,-at vi skulle bidra med vårt kliniske blikk,-rause hjerter og et ønske om å alltid ha pasienten i fokus.

Da vi gikk gjennom pensum om menneskeverd og helhetlig menneskesyn hyllet vi verdien av ethvert menneskes rett til å bli sett,-hørt og møtt med respekt.

Pensumet om kommunikasjon var blant de største,-viktigheten av å alltid ha tid,-bygge relasjoner og vinne tillit.

Hva betegner dårlig kommunikasjon ?

Jo når en pleier spør "hvordan har vi det idag" mens hun springer til kjøkkenskapet for å finne frem medisinene dine.

Da har du allerede formidlet at du har ikke tid til å snakke om hvordan "vi" har det og vil også kunne gå glipp av viktige observasjoner om pasientens tilstand.

Vi skulle såvisst bruke allverdens tid til alt det flotte som vi lærte i pensum,-lite visste vi vel at den tiden er ikke noe du disponerer fritt,-at man selv skulle bli den som sprang forbi pasienten på vei til kjøkkenskapet var ikke en tanke.

Så hva skjer da når man etter å endelig ha fått sitt diplom,-fagbrev eller bachelor og oppdager en praksis eller rutine man mener er direkte skadelig for pasientene ?

Ingenting.

Hvorfor,-er det fordi vi ikke bryr oss plutselig ?

Vel undersøkelser viser jo at årsaken til at mer enn halvparten ikke varsler er FRYKT for represalier !

De samme undersøkelsene viser at en av ti varslere rammes av represalier !

Igår leste jeg om varsleren Målfrid Fram Jensen som varslet om ulovlig bruk av tvang på en psykiatrisk avdeling.

https://www.nrk.no/rogaland/xl/varsleren-pa-psykiatrisk-avdeling-1.13529237

Det hun varsler om er så graverende og stygt,-det pasientene utsettes for er direkte skadelig og kan ikke på noen måte kalles "behandling",-er hun ikke egentlig en helt ?

Tydeligvis ikke,-selv hennes egne kolleger vendte henne ryggen.

Hvorfor er det en slik kultur ?

Hvorfor skyter vi budbringeren ?

På landsmøtet fikk vi høre fra en utrolig dyktig lege som varslet om gammelt utstyr som ble brukt på et legekontor,-prøveutstyr og hygieneutstyr som var utgått på dato flere år tilbake,-spekulum for gynekologiske undersøkelser som lå stablet på gulvet på et legekontor uten fast renhold !

Hva skjedde tror du ?

Vel hun er ikke der lenger,-men det tipper jeg at det utgåtte og skitne utstyret er...

Det er mer enn absurd at man som varsler skal stilles spørsmål ved,-man skal hysjes ned og pekes på som vanskelig,-illojal og kompetanseløs,-og i verste fall miste jobben sin.

Å ha vilje og mot til å peke på det som er galt er en god egenskap og utviser lojalitet til menneskeverdet,-lojaliteten skal vel ikke ligge noe annet sted når man tross alt har viet sitt liv til omsorg for andre mennesker ?

Selv har jeg aldri stått overfor et slikt dilemma men det jeg leser om varslere på Norske arbeidsplasser gjør at det er en skremmende tanke om man en gang skulle havne i en slik situasjon.

Skal man velge sin egen samvittighet og alt man har lært,-eller skal man tenke på familien sin som trenger lønnen din ?

Statistikk og undersøkelser viser at mange varslere etter en stund ikke lenger står i arbeid enten det er sykemelding eller oppsigelse som er årsak.

Sannheten er at mange varslere opplever utfrysning og baksnakkelser,-at kolleger vender en ryggen og en følelse av å være uønsket på arbeidsplassen,-noen velger tilogmed å ta sitt eget liv fordi konsekvensene av å ha varslet ble for tunge å bære.

Helsepartiet har forlengst tatt standpunkt,-det skal være et sterkt vern rundt de som tør å varsle,-uten varslere kan vi ikke endre på det som er galt,-og ethvert menneske med hjerte og sinn på rett plass burde ønske positive forandringer velkommen.

Man skal aldri måtte "velge" mellom å følge egen samvittighet og visshet om at noe er galt og det å beholde en trygg jobb.

Det er en plikt vi har faktisk,-og det skal ikke straffes på noe vis,-det skal hylles !

Helsepartiet vil både beskytte og hylle alle varslere for sitt mot og jobbe for at det å varsle skal være trygt og uten andre konsekvenser enn at det det varsles om blir rettet opp !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette brevet MÅ du lese !!

Jeg tenker på noe veldig viktig og jeg trenger HJELP: Hjelp til å løfte en sak.

Det er for første gang på 22 år kommet nye ALS medisiner. De er godkjent i USA og kommer på markedet der i august. Jeg var i dialog m Høie i forrige uke. Han er klar over dette men ut fra svaret forstår jeg at det vil ta laaaaang tid å få disse medisinene i Norge. De har vært brukt på hjerneslag pasienter i Japan i snart to ti-år.... så de er jo godkjent for bruk på mennesker for lenge siden. De sies å bremse sykdom med 33 prosent. I min frustrasjon skrev jeg en Mail til brennpunkt redaksjonen for 3 dager siden. De har ikke svart. ALS pasienter har ikke tid. Senest igår var jeg i kontakt med en som forbereder seg på å dø innen kort tid. Dette er ikke greit på NOE nivå. Noen som har tips om hvem som kan hjelpe meg å løfte dette? Legger ved mail til brennpunkt redaksjonen her: Hei! Jeg er 47 år og for 1 1/2 år siden fikk jeg diagnosen ALS. Dette er en sykdom som har vært kjent siden 1800 tallet. Jeg tør å påstå at det er en av de verste diagnoser et menneske kan få. Jeg er for tiden innlagt på Ottestad rehabilitering på Hamar for å trene forsiktig. I januar var jeg også innlagt her. Da ble jeg så provosert over at Erna ga 1 milliard til Bill Gates sitt fond at jeg skrev et brev til henne. ALS hadde til da ikke fått en norsk krone til forskning. Brevet ble delt utallige ganger på Facebook og det endte med at Bent Høie skrev et svar til meg. Så ble jeg invitert til å møte han, og derfra igjen invitert på toppmøte m Erna, Høie, nobelvinner Edward Moser og andre forskere/nevrologer/ folk fra fagfeltet. Det ble bestemt at det skal lages en strategi for "hjernesykdommer" som ALS hører inn under. Jeg jobbet m a-magasinet om et intervju som kom på trykk over mange sider den 12.05 i år og jeg fikk hele forsiden av Aftenposten. Så har jeg vært i Hjemmet og denne uken i Allers. Dette gjør ikke jeg fordi jeg er spesielt glad i oppmerksomhet men fordi det er min måte å kjempe for mitt liv. Jo mer synlig ALS er jo mer vil norske politikere og norsk helsevesen forstå at ALS pasienter trenger hjelp nå. Trodde jeg. Men jeg befinner meg i en situasjon der jeg gradvis blir sykere uten at noe gjøres for å endre dette. Den følelsen kan ikke beskrives. ALS syke får tilbud om medisinen Rilutek som man antar er livsforlengende med 3 mnd og tilbud om oppfølging av ALS team på sykehus hver 3 mnd. På disse timene skjer det ingenting annet enn at de registrerer om du er blitt sykere siden sist. Jeg har skrevet et brev til ledelsen på nevrologisk på Ullevål som ligger åpent på min profil på Facebook. De har pr dags dato ikke svart. Det FINNES nye medisiner mot sykdommen. For første gang siden 1995 er det kommet en ny medisin (Edavarone). Den ble godkjent i USA i begynnelsen av mai. Den kommer på markedet der i august. Det er antatt at den vil koste ca 1.2 millioner kroner i året for en ALS pasient. Jeg forsøker å presse på for at vi i Norge også skal få tilgang til medisinen men dette er ikke enkelt. Og hvorfor er det slik at JEG, som sitter med en dødelig diagnose, skal være den som prøver og kjemper for å få prøve en medisin man mener stopper sykdommen med 33 prosent?! Hvorfor er det ingen nevrologer som kjemper FOR oss?? Jeg føler at jeg kaver og kaver: jeg ønsker bare å få prøve medisiner som kanskje kan sakne utviklingen av sykdommen. Jeg ønsket også å få være med på forskning. Hvordan kan det ha seg at en så brutal sykdom som ALS (90 prosent dør innen 2-5 år!!) som rammer så hardt og gir så mye lidelse til nå ikke har mottatt penger til forskning?? Hvorfor er det ALS syke og deres pårørende som må kjempe for å få et verdig behandlingstilbud?? Hvordan kan Erna gi 1milliard til Bill Gates sitt vaksinefond og ingenting til ALS forskning/ behandling i Norge? Hvorfor er det greit at jeg dør fra sønnen min på 12 år mens norske politikere og norsk helsevesen står på sidelinjen og ser på? Hvorfor er det greit for norsk helsevesen å gi opp pasienten i det en ALS diagnose er gitt? Hvorfor får andre alvorlige syke pasientgrupper prøve fase 1 medisiner når ALS pasienter ikke engang får prøve fase 3 medisiner? Hvem bestemmer egentlig slike ting? Hvor høyt skal jeg rope og hvor mange medier skal jeg egentlig gå ut i før noe skjer? Jeg blir jo bare sykere. Hvis ALS gåten løses ser man kanskje løsningen på andre hjernesykdommer. Jeg tror helt bestemt at ALS gåten kan løses. Hvis mennesker kunne gå på månen det året jeg ble født må det være mulig med dagens teknologi å løse ALS gåten. Vi trenger bare vilje, penger og kompetanse. Ligger akkurat nå i sykehus sengen min på Ottestad og skriver til dere. Håper dere vil hjelpe meg å løfte ALS problematikken.

 

MVH

Cathrine Nordstrand 

Smil til verden,-hvis du har råd !


 

En flott perlerad er ikke bare pent å se på,-det er også nærmest et statussymbol blitt.

Vi har alle hørt at det vakreste på et menneske er et stort smil,-smil til verden og..taksameteret går ?

Det er et faktum at friske tenner mer og mer er forbeholdt de med god økonomi.

Levekårsundersøkelser viser at svært mange  mennesker i Norge ikke har råd til å gå til tannlegen,-de utsetter det til det blir absolutt nødvendig og da ender man også ofte opp med å velge mellom en voldsomt dyr behandling eller rett og slett trekke en tann som kunne vært reparert.

Idag søkte jeg priser på undersøkelse,-rotfylling og krone på jeksel,-en ikke uvanlig behandling dersom man har latt en tann forgå av hensyn til økonomi.

Å redde en jeksel i dårlig forfatning kan koste opp mot 32 000 kroner !

For de som stadig utsetter tannlegebesøkene kan man lett ende opp med behov for flere rotfyllinger med påfølgende kroner,-det sier seg selv at det er en utgift som er alt for stor for en vanlig husholdning.

Dette er med på å skape et klasseskille etter min oppfatning.

Nå er det en del lidelser og bruk av medikamenter som gjør at man kan få refusjon,-og ifølge HELFO er det også slik at dersom man har hatt langvarig sykdom hvor man har vært ute av stand til å ivareta egen tannhelse og har mistet mange tenner kan man også søke refusjon.

Når jeg leser det så tenker jeg at det de sier er at du skal få hjelp til å betale for tannbehandling,-men først etter at du har lidd en god stund og ikke minst opparbeidet deg en voldsomt kostbar munn.

Friske tenner er så utrolig mye mer enn et pent smil,-selv om det uten tvil er en stor belastning psykisk for et menneske å ikke kunne smile uten å dekke til munnen sin i skam.

En syk munn kan faktisk føre til et sykt hjerte fordi bakterier fra infeksjoner i tenner kan vandre via blodbanene til hjertet.

Dårlige tenner påvirker også ernæring,-for det er ikke alt man kan spise,-det påvirker fordøyelsen fordi maten ikke blir godt nok bearbeidet av dårlige tenner og det påvirker selvsagt gleden ved å spise et godt måltid.

Personlig mener jeg at det i stor grad kan påvirke livskvaliteten til et menneske.

En ekstra sårbar gruppe er de som har overlevd overgrep,-det er ganske vanlig å utvikle tannlegeskrekk etter overgrep fordi munnen er en intimsone og også fordi man kan oppleve seg som svært hjelpesløs eller i "en annens makt" når man ligger bakoverlent i en tannlegestol.

Forskning viser at disse har en annen type angst enn klassiske tannlegeskrekkpasienter,-vanligvis behandler man med gradvis tilnærming til f.eks utstyr,-lyder,-lukter etc,-mens for en som har traumer etter overgrep handler det mest om å bygge en relasjon til selve tannlegen.

Noen er så sterke at de tar det opp med fastlegen sin og får ordnet med refusjon,-men mange klarer ikke engang å fortelle sine nærmeste om hva de har opplevd og langt mindre en tannlege,-de utsetter og utsetter lidelsen.

Dårlig tannhelse påvirker all annen helse både klinisk, fysisk og psykisk,-og det er for meg en stor gåte at ikke tennene våre er en del av egenandelsordningen

og ansett som like viktig som alt annet på kroppen vår.

Jeg klarer ikke å finne et eneste argument for at våre tenner ikke i stor grad påvirker vår helse og er en viktig del av vår helse !

Det er mye i helsepartiets stortingsprogram jeg er stolt av,-men et av de stolteste øyeblikkene på landsmøtet var da jeg og alle andre i salen strakte stemmeseddelen høyt i været for å få tannhelse inn i folketrygden,-vi har vedtatt at dine tenner er minst like viktig for din helse som alt annet.

God tannhelse skal ikke være et statussymbol,-det skal være like tilgjengelig for alle i Norge !

Helsepartiet vil ikke bare gi deg en god grunn til å smile bredt,-vi skal gjøre det mulig også !

 

 

Hvem skaper tapere ?

Alle har hørt begrepet "skoletaperene",-og bare begrepet alene er et symptom på at noe er galt,-for alle skal settes i bås.

Det er så enormt viktig at du kan plasseres i en bås eller kategori,-for ellers vet vi jo ikke hva vi skal gjøre med deg !

Alle hjelpetiltak vurderes etter hvilken bås du kan plasseres i,-og om du ikke egentlig passer inn i en så finner vi en som ligner.

Helt fra du er født må du følge retningslinjer og møte krav som er bestemt,-du må snu deg rundt i tide,-krabbe i tide og lære å gå i tide.

Barndommen har blitt fryktelig travel,-den handler mest om å møte fastsatte mål og ikke minst kunne plasseres i en bås.

Det er kanskje ikke så rart at barselgrupper preges av hormonellt konkurranseinstinkt for det ER jo viktig å ha den ungen som både spiller fiolin og fyller ut selvangivelsen for deg før fyllte ett år.

Om du skulle være så individuell at du rett og slett ikke kan plasseres i en bås,-ja da må vi reparere deg !

-Og bare det er jo en bekreftelse på at noe er galt med deg.

Jeg har selv vært en såkalt skoletaper,-taper ble jeg nok fordi jeg ikke kunne settes i bås.

Jeg var veldig stille og også litt usosial,-jeg likte meg aller best for meg selv uten for mye oppmerksomhet fra hverken voksne eller barn.

Selv var jeg fornøyd,-jeg følte meg aldri alene eller eksludert,-jeg stortrivdes i min egen verden,-jeg har fremdeles en meldingsbok fra 2 klasse hvor det står at jeg "desverre ikke er som andre barn"

Jeg gikk på barneskolen på syttitallet og det ble ikke iverksatt noe særlig mer enn hoderisting,-men idag er det enda viktigere å kunne plassere barn i en kategori å ikke minst reparere dem hvis de ikke passer inn i den malen som er bestemt.

Min første datter har utvist nøyaktig samme atferd som jeg gjorde,-men nå idag er det enda mer sirkus rundt de som ikke helt passer malen.

Hun er stille,-litt asosial,-trives i eget selskap og egne dagdrømmer,-hun hater fokus på seg selv og vil aller helst få være ifred med mindre hun selv velger å delta.

Da hun gikk i barnehagen husker jeg at jeg ble helt skrekkslagen da det under en foreldresamtale kom frem at de var bekymret fordi hun var så stille,-og det ble ordlagt som om hun kanskje ikke hadde det bra hjemme !

Idag kan det at barn ikke følger strømmen få store konsekvenser og jeg husker at jeg samme dag kontaktet helsesøster og ba om å bli satt i kontakt med en barnepsykolog så fort som mulig.

En uke senere hadde vi seansen,-i tre timer var vi sammen,-lekte,-snakket og datteren min snek seg også til litt dagrømming for seg selv.

Psykologen ble min helt den dagen.

Han sa at noe av det styggeste man kan gjøre mot et barn er å tvinge dem inn i en rolle de ikke ønsker,-er lagd for eller mestrer.

Da gir vi dem en oppgave de er dømt til å mislykkes i.

Vi lever i en verden hvor det nærmest er gitt at barna skal elske rampelyset og være "kjendis",-promotere seg selv og suge til seg både oppmerksomhet og applaus.

Idag går hun på skolen og trives,-hun blir ikke tvunget til noe for å passe inn i en mal,-hun får være akkurat som hun er nettopp fordi hun også gir uttrykk for at hun har det bra,-hun får VELGE å ikke være midtpunkt uten at det blir noen dramatikk ut av det.

Det er en realitet at noen er født introverte,-noen er fødte filosofer som bruker lang tid på å observere sin omgivelser og analysere det de ser.

Vi kan ikke reparere barn det ikke er noe galt med annet enn at de ikke møter en gitt forventning.

Vi må ha litt rom for annerledeshet,-men det tydelige behovet for å kunne kategorisere mennesker innebærer også at disse små menneskene selv føler at det er noe "rart" med dem.

Vi kan godt late som at de ikke merker det,-men selv tenker jeg at det er nettopp disse barna som merker det alle fortest,-for de observerer verden fremfor å ville erobre den.

Når folk lurer på hvorfor barn på død og liv skal sette hverandre i bås og kategorier får jeg lyst til å si at det er jo det de har lært hele livet,-at du MÅ passe inn i en mal.

Du må leve opp til en standard andre har satt.

Vi må ha mer rom for de som ikke er helt A4,-vi må ha ressurser til å følge opp de som ikke følger strømmen uten å nødvendigvis endre dem eller "reparere" dem.

Lærere må få større frihet og ressurser til å bruke sin pedagogiske kunnskap og erfaring uten å måtte måle elever etter en standard som ikke nødvendigvis alle passer inn i.

 

 

 

 

 

Les mer i arkivet » August 2017 » Juli 2017 » Juni 2017
helsepartiet

helsepartiet

43, Sarpsborg

Til tross for både tidsklemmer,-unger og jobb så klarte jeg å snuble over Helsepartiet,-Lise Askevik tente en gnist i meg som nå har blitt en flamme som ikke kan temmes ! Før jeg visste ordet av det var jeg nestleder i HP Østfold og brått sto jeg jammen på en stortingsliste også ! Vi MÅ gjøre noe med det økonomistyrte helsevesenet vi har idag,-vi må slutte med bedriftsøkonomien og tenke samfunnsøkonomisk,-slutte å se kostnadene på den syke men se verdien av den friske,DA blir det synlig hvor mye verdiskapning det ligger i å gi rett behandling til rett tid ! Det er lov å HP !!

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits