Er vi et syteparti ?

Som forventet er det slik at noen mener vi må fokusere på det som er bra med helsevesenet vårt,-og sannheten er at det er mye som er fantastisk bra !

Jeg har selv opplevd hvor godt vårt helsevesen kan fungere når man trenger hjelp,-men som en del av helsevesenet selv kan jeg også se mangler det ikke snakkes for høyt om.

Måten det sløses penger og menneskeliv på er uakseptabel,-at det nå er lukrativt å drive helseforetak på pasienters bekostning er ikke akseptabelt.

Når toppsjefene skal ha så godt betalt at man må spare på "gulvet",-ja da er det noe riv ruskende galt.

At alt skal være målstyrt ned til antall hansker og flasker med håndsprit,-at omsorg skal måles i kvantitet og ikke kvalitet og at det faktisk drives butikk med din helse på en måte som gjør at det er pengepungen som avgjør om du får hjelp,-ja det får store konsekvenser for enkelte.

Målet er ikke at de fleste skal få nødvendig hjelp eller gode levevilkår,-målet er at ALLE skal få det,-og da må man peke på det som ikke fungerer.

Vi er rike,-vi har gode ordninger for det meste,-men vi har også frivillige i hele landet som deler ut mat til fattige,-som tilbyr en varm seng til hjemløse og samler inn penger til nødvendig velferd for de som faller helt utenfor for det offisielle velferdssystemet.

At det tilogmed samles inn penger fra private for å drifte luftambulanser er bare flaut.

At det er slik at penger avgjør om du overlever alvorlig sykdom eller ei er en skam,-men også det er en realitet for mange i Norge.

Om verdiene og offentlige holdninger til befolkningen hadde vært annerledes hadde vi også kunnet tilby rett hjelp til de som idag ikke får noe hjelp i det hele tatt.

De mest sårbare menneskene i samfunnet blir ikke hørt eller tatt på alvor,-og det er på ingen måte greit til tross for at de som sitter litt høyere på rangstigen har det fint.

Hvordan ville du følt deg om du gikk til legen for å sy et åpent sår på venstre legg og han svarte,-men den høyre leggen din er jo fin ?!? "

Det er vel ikke noe å syte over ?

Det er ikke godt nok å si at mye er bra,-for de menneskene som opplever å ikke få behandling,-få feilbehandling eller dø som resultat av manglende behandling er det en katastrofe som rammer alle rundt pasienten.

At mange tusen venter på behandling for å komme tilbake i arbeid mens de mottar stønader for å overleve i helsekø er idiotisk,-og det er en kjempekostnad for samfunnet.

Vi blir presentert for en sannhet som ikke har rot i virkeligheten,-regjeringen har blant annet sagt at de skal ta seksuelle overgrep på større alvor samtidig som overgrepsmottakene har fått mindre penger i budsjett og politiet på ingen måte er overbemannet eller innehar nok kapasitet til å ivareta alle anmeldelser på god nok måte.

Det er mange år siden vi ble lovet en eldreomsorg som skal skinne,-men eldreomsorgen idag er like utsatt og underbemannet som for femten år siden.

Vi har en helseminister som sier at helsenorge går på skinner samtidig som mange tusen dødsfall årlig på Norske institusjoner ikke kan forklares.

Det er en fryktkultur i det Norske helsevesenet som er så sterk at kompetente og samvittighetsfulle ansatte ikke våger å varsle om uforsvarlige forhold fordi de frykter for sitt eget levebrød.

Det er ikke så lett å være glad for at de aller fleste får rett behandling dersom du selv utsettes for grov feilbehandling med permanente skader som til alt overmål kunne vært unngått om noen hadde våget å varsle om lovstridig praksis på ditt behandlingssted ?

Nei vi er ikke et syte-parti,-vi er et peke-på parti som vil sette fokus på det vi faktisk kan forbedre i Norge slik at hver og en av oss uavhengig av geografi eller sosial status kan forvente å få lovfestet rett til nødvendig hjelp,-og det holder ikke med godvilje eller valgkampløfter,-hele pyramiden må snues på hodet !

"Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv "

STEM HELSEPARTIET

 

 

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

helsepartiet

helsepartiet

42, Sarpsborg

Til tross for både tidsklemmer,-unger og jobb så klarte jeg å snuble over Helsepartiet,-Lise Askevik tente en gnist i meg som nå har blitt en flamme som ikke kan temmes ! Før jeg visste ordet av det var jeg nestleder i HP Østfold og brått sto jeg jammen på en stortingsliste også ! Vi MÅ gjøre noe med det økonomistyrte helsevesenet vi har idag,-vi må slutte med bedriftsøkonomien og tenke samfunnsøkonomisk,-slutte å se kostnadene på den syke men se verdien av den friske,DA blir det synlig hvor mye verdiskapning det ligger i å gi rett behandling til rett tid ! Det er lov å HP !!

Kategorier

Arkiv

hits